Knihy
E-knihy

Vydavatelství Nakladatelství Nová škola Brno

Zrušit
Titulky 257
Řazení

Přírodověda 4 - pracovní sešit (Duhová řada)

Nakladatelství Nová škola Brno, 2019

Posíláme do 10 dní

Pracovní sešit doplňuje učebnici Přírodověda 4...

49 Kč

49 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Zeměpis pro 8. ročník (Evropa - Učebnice)

Nakladatelství Nová škola Brno, 2019

Posíláme do pěti dní

Učebnice Putování po světadílech (Evropa) seznamuje žáky s Evropou (s její přírodou, hospodářstvím, obyvatelstvem a Evropskou unií). Následně jsou probrány jednotlivé oblasti celé Evropy s jednotlivými státy....

83 Kč

83 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Český jazyk 8 - 2. díl (Pracovní sešit)

Nakladatelství Nová škola Brno, 2019

Posíláme do 16 dní

Tyto dvoubarevné pracovní sešity jsou vytvořené v souladu s RVP ZV k učebnici Český jazyk pro 8. ročník. První díl procvičuje pravopis a skladbu..

47 Kč

47 Kč

Posíláme do 16 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nový dvoubarevný pracovní sešit obsahuje doplňovací cvičení, diktáty, sebehodnocení žáků, klíč ke cvičením a vloženou kartu s přehledem vyjmenovaných slov.

33 Kč

33 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nový pracovní sešit je dvoubarevný a má více stran než původní pracovní sešit Tvrdé a měkké slabiky. Žáci si v pracovním sešitě nejprve procvičí tvrdé a měkké slabiky. V druhé části sešitu se procvičují slabiky dě, tě, ně...

33 Kč

33 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

V novém dvoubarevném pracovním sešitě si žáci procvičí shodu přísudku s podmětem rodu středního, ženského a mužského. A také podmět několikanásobný, nevyjádřený a všeobecný.

33 Kč

33 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

CD k Hudební výchově 1 (instrum. doprovod)

Nakladatelství Nová škola Brno, 2019
MP3 na CD
Audiokniha (CD)
Audiokniha (CD)

Posíláme do šesti dní

CD obsahuje doprovodné instrumentální skladby k jednotlivým písním v pracovních listech Začínáme s hudební výchovou...

199 Kč

199 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Pracovní sešit doplňuje učebnici Přírodověda 4. Všechny učebnice a pracovní sešity z edice Čtení s porozuměním jsou moderní výukové materiály zpracované podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV, ve kterých je kladen důraz...

55 Kč

55 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Průvodce obsahuje metodické poznámky ke všem 64 stranám učebnice Matýskova matematika pro 4. ročník, 2. díl...

79 Kč

79 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Průvodce obsahuje kromě metodických poznámek ke všem 64 stranám učebnice Matýskova matematika pro 4. ročník, 1. díl také návrh ročního plánu, klíčové kompetence, očekávané výstupy a vysvětlivky ke zkratkám očekávaných výstupů...

79 Kč

79 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Dějepis 9 - Moderní Dějiny (Čtení s porozuměním)

Nakladatelství Nová škola Brno, 2020

Posíláme do 10 dní

Učebnice dějepisu pro 9. ročník je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky dějepisu. Důraz je kladen na názornost, srozumitelnost, logické souvislosti a mezipředmětové vztahy. Podrobně jsou probrány nedávné dějiny...

149 Kč

149 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Slabikář pro 1. ročník ZŠ

od 99 Kč

Kniha pevná vazba
123 Kč

Posíláme do 16 dní

Kniha brožovaná vazba
99 Kč

Posíláme do pěti dní

123 Kč
99 Kč

Zeměpis 6 - pracovní sešit

Nakladatelství Nová škola Brno, 2020

Posíláme do 10 dní

Pracovní sešit Zeměpis pro 6. ročník základní školy je součástí řady pracovních sešitů k učebnicím našeho nakladatelství pro 2. stupeň základní školy...

70 Kč

70 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Nevázané písmo Nova Script je jednoduché, vychází z tvarů tiskacích písmen a tím udržuje princip jedné náročnosti. Je typograficky i didakticky na úrovni, která odpovídá současným trendům ve výuce psaní. Vzhledem k jednoduchým...

25 Kč

25 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Čítanka pro 2. ročník

Nakladatelství Nová škola Brno, 2019

Posíláme do pěti dní

129 Kč

129 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Vlastivěda 5 - Pracovní sešit (Čtení s porozuměním)

Nakladatelství Nová škola Brno, 2019

Posíláme do šesti dní

49 Kč

49 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Vlastivěda 5 - Pracovní sešit (Čtení s porozuměním)

Nakladatelství Nová škola Brno, 2019

Posíláme do šesti dní

49 Kč

49 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Zahrnuje přípravnou fázi čtení a připravuje žáky na další rozvoj čtenářských dovedností. Při vyvozování prvních písmen jsou zde tvary psacího písma nahrazeny nevázaným písmem...

67 Kč

67 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Počtářské chvilky 6

Nakladatelství Nová škola Brno, 2019 • 6. díl série

Posíláme do šesti dní

Zahrnuje úlohy z praxe na užití Pythagorovy věty. Sešitem prostupují výpočty obsahu obrazců, objemu a povrchu těles, zejména válců, konstrukční úlohy.

30 Kč

30 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Matematika pro 4. ročník ZŠ, 2. díl - učebnice

Zdena Rosecká • Nakladatelství Nová škola Brno, 2019

Posíláme do šesti dní

Učebnice je připravena pro snadné, zajímavé i zábavné učení matematiky, žákům je v ní předložena možnost samokontroly a sebehodnocení svých matematických dovedností a to vždy, když je v materiálech užité učivo dobře procvičeno...

59 Kč

59 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

„Pro čtenáře je dobrá kniha nejlevnějším koníčkem, pro autora nejdražším. “

Gabriel Laub