Knihy
E-knihy

Nejpopulárnější knihy autora

Zrušit
Titulky 48
Řazení

Posíláme do šesti dní

Obsahuje příklady k cvičení úsudku a postřehu pro žáky 6. tříd...

30 Kč

30 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Sbírka příkladů a slovních úloh k procvičení veškerého aritmetického učiva 7. roč...

30 Kč

30 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Jsou zde slovní úlohy s tematikou cestování a výroby, řešení slovních úloh na 1 - 2 početní úkony...

33 Kč

33 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Učebnice vychází v novém, moderním zpracování. Zaměřuje se na snadnou a zajímavou výuku matematiky...

75 Kč

75 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Aritmetika 7 – učebnice

Zdena Rosecká • Nakladatelství Nová škola Brno, 2019

Posíláme do 10 dní

Učebnice je důsledně založena na vzdělávacím programu Základní škola, postupně jsou zařazeny kapitoly: Zlomky, Celá čísla, Racionální čísla, Poměr, Přímá a nepřímá úměrnost, Procenta a úroky. Počítání z praxe. Výsledky...

-4%
66 Kč

66 Kč

Sleva 4%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Matematika pro 4. ročník ZŠ, 2. díl - učebnice

Zdena Rosecká • Nakladatelství Nová škola Brno, 2019

Posíláme do šesti dní

Učebnice je připravena pro snadné, zajímavé i zábavné učení matematiky, žákům je v ní předložena možnost samokontroly a sebehodnocení svých matematických dovedností a to vždy, když je v materiálech užité učivo dobře procvičeno...

59 Kč

59 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Pracovní sešit obsahuje rozcvičky se zlomky a celými čísly...

32 Kč

32 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Kromě běžného počítání zahrnuje příklady, se kterými se dítě setkává v každodenním životě (vážení, měření délky, placení penězi apod.), rozklady čísel. Doplněno kartou s penězi.

32 Kč

32 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Matematika 1 – učebnice, původní řada

Zdena Rosecká • Nakladatelství Nová škola Brno, 2019

Posíláme do šesti dní

Přepracované vydání s prvky činnostního učení pro potřeby vzdělávacího programu Základní škola. Zahrnuje v sobě přehled předepsaného učiva a jeho základní procvičení. Je doplněno o nové obrázky. Žáci do učebnice nepíší...

40 Kč

40 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Geometrie 7 – učebnice

Zdena Rosecká • Nakladatelství Nová škola Brno, 2018

Posíláme do šesti dní

Zahrnuje kapitoly: Shodnost a středová souměrnost, Čtyřúhelníky, Hranoly... Učebnice je vhodná k opakovanému použití.

-4%
66 Kč

66 Kč

Sleva 4%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

45 Kč

45 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Matematické rozcvičky v oboru přirozených a desetinných čísel.

32 Kč

32 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Bystré počítání I. díl - pracovní sešit

Zdena Rosecká • Nakladatelství Nová škola Brno, 2019

Posíláme do šesti dní

Pracovní sešit k 1. dílu učebnice. Obsahuje řadu slovních úloh k procvičení a upevnění násobilky a dělení, zajímavé numerické počítání v tabulkách a sloupcích i procvičení učiva geometrie...

48 Kč

48 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

32 Kč

32 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Matematika pro 5. ročník základní školy, 1. díl. Učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV. Učebnice se zapracovanými posledními úpravami RVP. Zpřehledňuje počítání v oboru přiroz. čísel a rozšiřuje ho do milionu i přes milion...

59 Kč

59 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Sešit seznamuje děti se vzájemnou polohou bodů, přímek a úseček. Dále srozumitelně objasňuje pojmy kolmost, rovnoběžnost a učí žáky základním převodům délkových jednotek...

32 Kč

32 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Sbírka úloh ze soutěží, časopisů a miniolympiád...

-3%
29 Kč

29 Kč

Sleva 3%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Početní příklady a slovní úlohy zábavnější formou procvičují a prohlubují učivo. Zaměřuje se na příklady spojené s pojmem dělitelnost (znaky dělitelnosti, určování násobků a dělitelů, prvočísla atd.) a desetinná čísla...

35 Kč

35 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Na prvních stranách pracovního sešitu se opakuje učivo 2. ročníku. Poté je důraz položen na rychlé úsudkové počítání. K pochopení dělení napomáhají názorné nákresy, které provázejí rozličné příklady i slovní úlohy...

32 Kč

32 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Algebra 9 (učebnice)

Zdena Rosecká • Nakladatelství Nová škola Brno, 2019

Posíláme do šesti dní

Učebnice je pojata podle vzděl. programu Základní škola se zřetelem na inovující programy výuky matematiky. Obsahuje kapitoly: Lomený výraz, Řešení lineárních rovnic s neznámou ve jmenovateli, Soustavy lineárních rovnic se dvěma...

-4%
66 Kč

66 Kč

Sleva 4%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

„Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracíme i za největší bouřky. “

Bernard Bolzano