Vydavatelství Literárne informačné centrum

Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti

Na skladě, objednávejte ale rychle

Tretí diel edície Slovenské dejiny približuje obdobie od roku 1780 do roku 1914. Autorská dvojica ponúka prehľadný obraz tzv. dlhého 19. storočia, na ktorého začiatku sa začal proces formovania moderného slovenského národa v podmienkach habsburskej...

-5%
457 Kč

457 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Turci v Uhorsku II

  • Kolektiv autorů
 • Literárne informačné centrum, 2009 • 2. díl série

Posíláme do tří dní

Edícia Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov, ktorú zostavujú poprední slovenskí historici, je najvýznamnejším projektom vydávania pramenného materiálu zo slovenských dejín. Pre veľký rozsah materiálu je siedmy zväzok rozčlenený do dvoch častí...

-5%
476 Kč

476 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Slovenské dejiny II. (1526-1780)

 • Literárne informačné centrum, 2017 • 2. díl série

Posíláme do 8 dní

Historik PhDr. Michal Bada, PhD., prehľadne približuje kľúčové i čiastkové problémy obdobia raného novoveku medzi rokmi 1526 – 1780. Porážka uhorského kráľovského vojska 29. augusta 1526 v bitke pri Moháči mala pre uhorské i slovenské dejiny...

-5%
441 Kč

441 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Ďalší zväzok edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov sleduje kľukatú cestu Slovenska v mimoriadne turbulentnom období rokov 1945 - 1948. Začína sa 9. mája 1945, deň po kapitulácii vlády Slovenskej republiky, ktorý bol zároveň dňom porážky...

-5%
413 Kč

413 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

V tieni mŕtveho Boha

 • Literárne informačné centrum, 2016

Posíláme do týdne

Eseje Daniela Pastirčáka sú meditatívne texty so spirituálnym obsahom. Prepájajú myslenie súčasníka s duchovnými odkazmi Biblie. Pastirčák chce v katedrále nájsť miesto nielen pre kanonikov, ale aj pre heretikov. Civilizácia ducha potrebuje jedných...

-5%
331 Kč

331 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Slováci vo víre tridsiatych rokov (Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XII. b)

  • Kolektiv autorů
 • Literárne informačné centrum, 2014 • 12. díl série

Posíláme do 10 dní

Slovensko od roku 1928 tvorilo administratívnu jednotku - Slovenskú krajinu - v rámci centralizovane spravovanej Československej republiky. To bol jediný hmatateľnejší výsledok úsilia o vyjadrenie jeho osobitosti v predchádzajúcom období. Zaznamenalo...

-5%
475 Kč

475 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Prvý diel dejín Slovenska (do roku 1526) popredného slovenského historika. Dielo v úvode prináša pohľad na doterajší stav syntéz o slovenských dejinách a obsahuje kapitoly: Spoločnosť a kultúra starých Slovákov, Prvé pokusy o vytvorenie štátu...

-5%
458 Kč

458 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Písačky pre milovanú Lutéciu

 • Literárne informačné centrum, 2013

Posíláme do 10 dní

Písačky pre milovanú Lutéciu sú jedným z kľúčových diel Dominika Tatarku. Kniha odhaľuje intímne duchovné hľadanie vnútri ženského sveta na pozadí dobových reálií. V metaforickom zmysle je mravným príkladom protikomunistického vzdoru a intelektuálnej...

-5%
308 Kč

308 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Slovenské dejiny V. (1938-1945)

 • Literárne informačné centrum, 2012 • 5. díl série

Posíláme do 10 dní

Publikácia je organickou súčasťou edície Slovenské dejiny I – IV. Nadväzuje na ňu chronologicky, tematicky i spôsobom spracovania. Slovenské dejiny V vymedzujú historické obdobie rokov 1938 – 1945. Ide o zložité obdobie, zahŕňajúce výrazné štátoprávne...

-5%
457 Kč

457 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

V poschodovom labyrinte

od 169 Kč

Kniha 2010
-5 %
238 Kč

Posíláme do 10 dní

E-kniha 2012
EPUB
MOBI
169 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

-5 %
238 Kč
E-kniha
EPUB MOBI
169 Kč

Il libro per ragazzi slovacchia

 • Literárne informačné centrum, 2009

Posíláme do 10 dní

Prezentácia slovenskej detskej knihy doma i v zahraničí je zameraná na čestné hosťovanie Slovenska na Medzinárodnom veľtrhu detskej knihy v Bologni roku 2010...

-5%
806 Kč

806 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Rozhovory s textami

 • Literárne informačné centrum, 2011

Posíláme do 10 dní

Kniha je výberom z autorových interpretačných esejí od 60. rokov až po súčasnosť. Marčokove prvolezecké čítania i konfrontácie s čítaním iných nás presviedčajú, že si nevystačíme s jedným spôsobom čítania či interpretácie...

-5%
248 Kč

248 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Ženy píšu Poéziu, muži tiež

od 169 Kč

E-kniha 2012
EPUB
MOBI
169 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

Kniha 2011
-5 %
210 Kč

Posíláme do tří dní

E-kniha
EPUB MOBI
169 Kč
-5 %
210 Kč

Ján Johanides - prozaik ľudského údelu

 • Literárne informačné centrum, 2012

Posíláme do 10 dní

Autor a zostavovateľ publikácie, známy literárny kritik Vladimír Petrík predstavuje život a dielo prozaika a esejistu Jána Johanidesa. Kniha je textovo pestrá a odborne fundovaná, pritom čitateľsky prístupná. Plastickosť portrétu dotvárajú dve ukážky...

-5%
149 Kč

149 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Zápisky z mŕtveho času - Antimemoáre

 • Literárne informačné centrum, 2014

Posíláme do tří dní

Autor v Antimemoároch pútavým, esejisticko-rozprávačským štýlom rozprestiera pred nami svoj život a ruptúry svojej doby od oslobodenia 1945 cez dlhé roky komunistického režimu. Je to odysea cez stalinské 50. roky plné bezprávia, vzápätí znesiteľnejšie...

-5%
331 Kč

331 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Publikácia vychádza z bohatého archívu fotografií Antona Šmotláka (1920 - 1979), na ktorých zaznamenal oficiálny aj neoficiálny literárny život na Slovensku v dvoch desaťročiach. Literárni vedci Vladimír Petrík a Vladimír....

-5%
441 Kč

441 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Filozofická terapia literárnej vedy

 • Literárne informačné centrum, 2009

Posíláme do týdne

Výber z literárnovedných štúdií, esejí a rozhovorov z rokov 1991 až 2007 poprednej literárnej vedkyne a prekladateľky z nemčiny svedčí o jej zorientovanosti v súčasných tendenciách vo svetovej literatúre a v uvažovaní o nej...

-5%
201 Kč

201 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Vzlyky nahej duše (Ivan Krasko v interpretáciách)

 • Literárne informačné centrum, 2016

Posíláme do 10 dní

Monografia Jána Zambora Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách je fundovaným sprievodcom najvýznamnejšieho básnika slovenskej moderny a slovenského symbolizmu. Kraskosvoje lyrické verše charakterizoval ako „vzlyky nahej duše“. Ján Zambor...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Reprezentatívna knižná publikácia slovenskej modernistickej prózy medzivojnového obdobia. V jednom zväzku prináša prózy publikované v časopisoch Svojeť, Mladé Slovensko a i., ako aj vydané knižne v dvadsiatych rokoch 20. storočia...

-5%
359 Kč

359 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Písať ako dýchať

 • Literárne informačné centrum, 2014

Posíláme do 10 dní

Poetka Mila Haugová ponúka mnohovrstevnú výpoveď o procese tvorby, o svojom vnímaní umenia, o ceste k stredu terča krásy a poznania. Pri hľadaní odpovede na otázku, čo znamená tvorba v zmysle písať ako dýchať, vyzvala na spoluúčasť kolegov básnikov...

-5%
331 Kč

331 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

„Nikdy nepůjčuj knihy, protože nikdo ti je nikdy nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní.“

Anatole France