Vydavatelství Linde

Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti

Posíláme do šesti dní

Publikace obsahuje velmi podrobný komentář II. článku a části III. článku směnečného a šekového zákona, tedy těch partií, jež jsou věnovány právní úpravě šeků. Druhé vydání komentáře zaznamenalo značné obsahové změny oproti vydání prvnímu...

-5%
456 Kč

456 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Vyprodané

Důkladně zpracovaný slovník zahrnuje přes 25 000 hesel, která pokrývají všechna právní odvětví a zahrnují aktuální i některé historické termíny.

1 093 Kč

1 093 Kč

Vyprodané

Vyprodané

V posledních letech prošla veřejná správa v České republice významnými systémovými změnami, zejména na úrovni územní veřejné správy. Oblast veřejné správy byla rovněž významně ovlivněna vstupem České republiky...

875 Kč

875 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Pracovní diář opět přináší mnoho praktických informací. Na 512 stran obsahuje kalendárium, vybrané údaje a právní předpisy a dostatek volných stran pro Vaše záznamy, poznámky, výpočty apod...

279 Kč

279 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Čtvrté, aktualizované a doplněné vydání tohoto slovníku zpracovává více než 27 000 hesel a jejich terminologických spojení ze všech odvětví práva. Nebylo možné vyhnout se oblasti ekonomiky, neboť sféra práva a ekonomiky k sobě mají mnohdy velmi blízko...

710 Kč

710 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Čtvrté, aktualizované a doplněné vydání tohoto slovníku ve verzi česko-anglické i anglicko-české zpracovává v každé verzi více než 27 000 hesel a jejich terminologických spojení ze všech odvětví práva. Větší pozornost byla při přípravě tohoto čtvrtého...

1 200 Kč

1 200 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Ústava představuje nejen základní zákon každého státu, nýbrž také jeho základní dokument, z něhož má být seznatelné, o jaký stát se jedná, jaké cíle sleduje a jakou politiku lze od něj očekávat. Proto je důležité dobře znát nejen samotný text ústavy, nýbr

998 Kč

998 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Dvanácté, aktualizované a doplněné vydání Vzorů smluv a podání odráží změny, k nimž došlo v našem právu od poloviny roku 2007, kdy bylo datováno předchozí, jedenácté vydání, do listopadu 2008...

800 Kč

800 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Od 1. července 2009 nabude účinnosti významná tzv. souhrnná novela občanského soudního řádu...

950 Kč

950 Kč

Vyprodané

Civilní právo procesní

od 888 Kč

Kniha brožovaná vazba, 2011

Vyprodané

Kniha pevná vazba, 2014

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Předkládáme laické i odborné veřejnosti třetí vydání praktické příručky zahrnující vzory různých podání a rozhodnutí v trestních věcech. Vzory byly aktualizovány a doplněny i tam, kde došlo k legislativním, případně výkladovým změnám...

895 Kč

895 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Postupy, které je v tomto případě možné využít, představují metody pro identifikaci odvětví vhodných pro vznik klastrů, které jsou zpracovány v této monografii...

-5%
361 Kč

361 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Vyprodané

Kniha se uceleně zabývá výkladem jednoho ze společensky významných právních institutů – předkupním právem...

195 Kč

195 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Druhé aktualizované a rozšířené vydání známé publikace zachycuje vývoj a zvláštnosti ochrany lidských práv na úrovni nadnárodních entit (přes soudní doktrínu k Listině základních práv EU). Nové vydání akcentuje aktuální otázky a cesty jejich řešení...

300 Kč

300 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Publikace je rozdělena do několika částí. Obsahuje úplné novelizované a doplněné znění živnostenského zákona a některých souvisejících předpisů...

250 Kč

250 Kč

Vyprodané

Daně v Evropské unii

od 358 Kč

Kniha 2006

Vyprodané

Kniha 2013

Vyprodané

Kniha 2010

Vyprodané

Kniha 2007

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Vyprodané

Rusko-český odborný slovník z oblasti ekonomické, politické a právní tvoří organický celek s Česko-ruským odborným slovníkem z oblasti ekonomické, politické a právní...

380 Kč

380 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Kniha je souborem nejdůležitějších pramenů primárního a sekundárního evropského práva včetně rozhodnutí evropských soudů a Komise. Podstatnou součástí publikace jsou i komentáře k rozhodnutím a uvozující texty k jednotlivým oblastem evropského práva...

250 Kč

250 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Kniha představuje čtenářům zasvěcené charakteristiky vývoje jednotlivých právních odvětví v letech 1918 až 1938. Na ně pak navazuje více než 70 životopisných portrétů čelních představitelů právní vědy, ...

480 Kč

480 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Kniha se obrací na čtenáře zvědavého, zvídavého a přístupného všemu novému, čtenáři, který rád čte německé texty a chce jim správně porozumět...

240 Kč

240 Kč

Vyprodané


„Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla. “

John Ruskin