Vydavatelství IRIS

Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti

Na skladě, posíláme ihned

V tejto publikácii dostáva čítateľ príležitosť vnímať Aurelia Augustina (354 - 430) nielen ako svätca a učiteľa katolíckej cirkvi, ale aj ako komplexného kresťanského vzdelanca, ktorý je pevne zakorenený v profánnej antickej vzdelanosti,...

-5%
364 Kč

364 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Klíma školy a klíma triedy

od 138 Kč

Na skladě
-5 %
218 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

-40 %
138 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha
Na skladě
-5 %
218 Kč
-40 %
138 Kč

Antikrist

od 169 Kč

Kniha brožovaná vazba, 2016
Na skladě
-5 %
218 Kč

Na skladě, posíláme ihned

Kniha pevná vazba, 2007

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
218 Kč

Vyprodané

Na skladě, posíláme ihned

Na Slovensku je dostatok odborných publikácií, ktoré sa zaoberajú myslením. Je však málo takých, ktoré by zrozumiteľne a na základe dôkazov pomáhali aplikovať metódy vedeckého myslenia v každodennom živote...

-5%
328 Kč

328 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Medzi človekom a ľuďmi

od 345 Kč

Kniha 2013
Na skladě
-5 %
345 Kč

Na skladě, posíláme ihned

Kniha 2010

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
345 Kč

Vyprodané

O slobode

 • IRIS, 1995

Na skladě, posíláme ihned

Klasické dielo filozofickej literatúry. Ústrednou témou eseje je téma individuálnej slobody, t.j. otázka, či a ako je možná sloboda jednotlivca v spoločnosti...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nájsť odpoveď na otázku zmyslu života nie je ľahké. V.E. Frankl nám vo svojom diele predkladá životnú múdrosť, ktorá spočíva v uvedomení si limitov človeka.

-5%
355 Kč

355 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikácia je určená širokej verejnosti, najmä však školám, učiteľom, rodičom, ktorí sa s neduhom elektronického šikanovania a „kyberšikany“ stretávajú. Kniha má široký záber. Autorka vymedzuje základné pojmy,...

-5%
212 Kč

212 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nadané dieťa

od 292 Kč

Kniha 2012
Na skladě
-5 %
548 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2007

Vyprodané

Kniha 2001

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
548 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Bezpečnosť ľudstva

od 320 Kč

Kniha 2012
-5 %
364 Kč

Posíláme do 10 dní

Kniha 2009

Vyprodané

-5 %
364 Kč

Vyprodané

Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa

od 120 Kč

Kniha 2011
Na skladě
-5 %
273 Kč

Na skladě, posíláme ihned

Kniha 2007

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
273 Kč

Vyprodané

Na skladě, posíláme ihned

Doktorka Jolana Laznibatová pracuje v oblasti psychológie nadania už viac ako 30 rokov. Ako prvá na Slovensku sa začala venovať problematike nadania detí a mládeže. V roku 1993 vypracovala Projekt alternatívnej starostlivosti o nadané deti...

-5%
603 Kč

603 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Na skladě, posíláme ihned

Kniha nadväzuje na text, ktorý bol vydaný v roku 2003 pod názvom "Vyučovanie v otázkach a odpovediach." ( E. Petlák, J. Komora). Uplynulých desať rokov potvrdilo, že jeho obsah splnil svoje poslanie. Presvedčili o tom mnohé listy od čitateľov, ktorým...

-5%
218 Kč

218 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Na skladě, posíláme ihned

Autori sa zaoberajú výskumom problematiky logiky a metodológie vied . Úvod do metodológie spoločenských vied je pokus o systematický a vlastný výklad problematiky metodológie spoločenských vied i hodnotenie stavu problematiky v danom období....

-5%
364 Kč

364 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Tak vravel Zarathustra

od 209 Kč

Kniha brožovaná vazba, 2016
Na skladě
-5 %
328 Kč

Na skladě, posíláme ihned

Kniha pevná vazba, 2002

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
328 Kč

Vyprodané

Na skladě, posíláme ihned

Text publikácie je rozvrhnutý do troch tematických častí. Prvé dve majú teoretickú povahu, tretia časť má aplikačný charakter. Cieľom prvej časti je ohraničenie tematického a kompetenčného poľa sociálnej pedagogiky...

-5%
273 Kč

273 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Na skladě, posíláme ihned

Z obsahu: Názov, Objekt, Otázky, Hypotéza, Ciele; Čo je hodnota, ako môžeme o nej hovoriť?; Moderné hodnoty - hodnoty v moderne; Hodnoty v zornom poli filozofie;...

-5%
182 Kč

182 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Na skladě, objednávejte ale rychle

Zámerom publikácie je objasniť riziká spojené s kyberšikanou a sextingom. Kyberšikana zahŕňa využívanie informačných a komunikačných technológií, ktoré podporujú úmyselné, nepriateľské a často opakované správanie jednotlivca alebo skupiny s úmyslom...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Ecce homo

od 218 Kč

Kniha brožovaná vazba, 2016
Na skladě
-5 %
218 Kč

Na skladě, posíláme ihned

Kniha pevná vazba, 2007

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
218 Kč

Vyprodané

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikácia sa zameriava na vzťahy medzi učiteľom a žiakmi vo výchovno-vzdelávacom procese, na úlohu učiteľa v humanizácií vyučovania, analyzuje činnosť vyučovacích metód, sebareflexiu práce učiteľa a pod.

-5%
328 Kč

328 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle


„Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky. “

Jean Cocteau