Vydavatelství Institut pro studium literatury

Posíláme do týdne

Antologie Čtení o Jaroslavu Seifertovi přináší třináct textů žánrově různorodé povahy, které byly napsány v průběhu takřka osmdesáti let. Rozsáhlejší výklady díla Jaroslava Seiferta v jeho komplexnosti doplňují texty...

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Čtení o Jiřím Kolářovi (Portréty a syntézy)

 • Institut pro studium literatury, 2019

Posíláme do týdne

Čítanka obsahuje základní literaturu o Jiřím Kolářovi z let 1956–1986. Jedná se o eseje a práce přehledové, snažící se uchopit básníkovu osobnost, jeho genetiku, typologii, stylizaci a vývoj – čili směřující k „portrétu a syntéze“. Přestože se...

-5%
227 Kč

227 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Čtení o Janu Nerudovi (Utváření obrazu)

 • Institut pro studium literatury, 2021

Na skladě, objednávejte ale rychle

Antologie Čtení o Janu Nerudovi s podtitulem Utváření obrazu předkládá mozaikovitý portrét jedné z nejvýznamnějších osobností druhé poloviny 19. století: spisovatele a novináře Jana Nerudy (1834–1891). Čítanka shromažďuje...

-5%
227 Kč

227 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Čtení o Elišce Krásnohorské

 • Institut pro studium literatury, 2015

Posíláme do týdne

Čtení o Elišce Krásnohorské črtá příběh utváření obrazu kritičky, básnířky a emancipační aktivistky Elišky Krásnohorské, a to ve čtyřech obdobích jejího života: chronologicky pořádaný výbor z recenzí, článků, polemik...

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Dopisy, které italský literární vědec a básník Angelo Maria Ripellino (1923–1978) posílal „do vlasti české“, a listy, které sám dostával od českých intelektuálů, básníků a výtvarníků, jsou nejen vzácným dokladem zájmu a znalosti, kterým se těšila česká...

-5%
294 Kč

294 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Bibliografie díla F. X. Šaldy

  • Kolektiv autorů
 • Institut pro studium literatury, 2017

Posíláme do 10 dní

Bibliografie díla F. X. Šaldy představuje relativně úplný, anotovaný soupis prací zakladatele moderní české umělecké kritiky. Opírá se o knižní Bibliografii díla F. X. Šaldy, kterou Jiří Pistorius vydal v nakladatelství Melantrich...

-5%
494 Kč

494 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Kniha Berlínské epizody mapuje prostřednictvím dosud nezpracovaných a v naprosté většině nepublikovaných archivních materiálů (univerzitních matrik, korespondencí, zápisků apod.) berlínské cesty a pobyty česky i německy mluvících studentů a badatelů...

-5%
322 Kč

322 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Kritiky a eseje z let 1892–1924

 • Institut pro studium literatury, 2020

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha Kritiky a eseje z let 1892–1924 těží z celého rozsahu kritického a esejistického díla Arnošta Procházky. Chce přispět k hlubšímu poznání českého modernismu přelomu devatenáctého a dvacátého století a jeho podob a alternativ...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Čtení o T. G. Masarykovi zahrnuje devětatřicet textů z období 1910–1938, kdy byly identifikovány důležité masarykovské otázky a výzvy. Podtitul Literatura – člověk – svět upozorňuje na komplexnost Masarykova estetického...

-5%
294 Kč

294 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Čtení o Dantovi Alighierim je první samostatnou publikací, která českému čtenáři umožňuje porozumět autorovu nejslavnějšímu dílu. Dantova Božská komedie je k dispozici ve čtyřech kompletních překladech, rozborů jeho poetiky....

-5%
199 Kč

199 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do týdne

Monografie o básnickém díle Jana Zahradníčka sleduje vlastně jediný problém, který by bylo možné formulovat následovně: Jak hluboko a jak intenzivně proniká básnické zření do skutečnosti světa a proměňuje ji v básnický obraz? A jak hluboko je...

-5%
294 Kč

294 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Loutky i dělníci boží (poprvé 1916) jsou jediným románovým dílem Františka Xavera Šaldy (1867–1937), přední osobnosti české literární, divadelní a výtvarné kritiky sklonku devatenáctého a první poloviny dvacátého století...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Arne Laurin (1889–1945). Portrét novináře

 • Institut pro studium literatury, 2019

Posíláme do týdne

Monografie je komplementem ke svazku Dopisů (ed. Michal Topor, 2019), je věnována dráze muže, jenž se narodil roku 1889 jako Arnošt/Ernst Lustig, v letech 1907–1916 se profiloval – pod různými pseudonymy (mj. jako Arne Laurin) – jako...

-5%
285 Kč

285 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Dopisy

 • Institut pro studium literatury, 2019

Posíláme do týdne

Svazek Dopisů je komplementem k monografii Arne Laurin (1889–1945). Portrét novináře. Nejsou tu publikovány celé konvoluty dochovaných dopisů a vzkazů, jež Arnošt/Arne Lustig/Laurin adresoval té které osobě, nýbrž ty, jež bylo možné v nějakém ohledu...

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Kniha Jan Zahradníček. Čtení o básníkovi z let 1930–1960, tvořící pandán k monografii Jan Zahradníček. Poezie a skutečnost existence, je komponována jako komentovaná antologie textů, opírající se zpravidla o dva typy ohlasů – o soudobé kritiky a...

-5%
389 Kč

389 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Kniha se váže k souběžně vydávanému výboru z prací Růženy Grebeníčkové O literatuře výpravné. Úvodní studie přibližuje způsob autorčina psaní a na vybraných příkladech se pokouší rekonstruovat postupný vznik jejích textů. Zabývá se kritickým navazováním..

-5%
418 Kč

418 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Antologie Čtení o Boženě němcové s podtitulem Hommage Boženě Němcové a jejím následovnicím je malým výborem z velmi rozsáhlé literatury o spisovatelce Boženě Němcové, rámovaným zhruba lety po její smrti a z druhé strany rokem...

-5%
227 Kč

227 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Čtení o Františku Halasovi zahrnuje texty z let 1927–1969, je uspořádáno chronologicky, rozděleno do dvou částí, nadepsaných Negace v poezii a Torzo naděje. Halasova poezie, která vyšla z hravosti poetismu, odhalovala zároveň tragické...

-5%
227 Kč

227 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do týdne

Antologie přináší ohlasy na literární tvorbu Marie Majerové v jejím hlavním tvůrčím období. Podtitul publikace „Od Panenství k Robinsonce“ odkazuje nejen na časové vymezení od prvního románu (1907) po poslední významnou literární práci (1940), ale...

-5%
227 Kč

227 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha ukazuje básníka Jaroslava Vrchlického z perspektivy tázání po životnosti díla, jak byla sledována v kritické rozpravě v prvních čtyřiceti letech 20. století – zčásti už za života autorova. Čtení o Jaroslavu Vrchlickém je...

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

„Knihy jsou nádobami ducha. “

Thomas Mann