Vydavatelství Filosofia

Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti

Na skladě, posíláme ihned

Co je hidžáb, když to není ženský šátek? Smějí se v islámských zemích stavět kostely? Proč pro muslimského učence může být nebezpečná srážka s islámským fundamentalistou? Z jakého důvodu si hluboce věřící muslimka...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Myšlení a tvorba Egona Bondyho

 • Filosofia, 2018

Dodání může trvat více než tři týdny

Předkládaná kniha je první kolektivní monografií, která si klade za cíl postihnout nejpodstatnější aspekty díla jednoho z nejoriginálnějších českých myslitelů druhé poloviny 20. století, filosofa Egona Bondyho (1930–2007). Záběr Bondyho myšlení byl...

-5%
309 Kč

309 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Na skladě, posíláme ihned

André Comte-Sponville je současný francouzský filosof a mediální osobnost. Po ukončení studií pracoval jako učitel filosofie na středních školách, později byl téměř patnáct let univerzitním profesorem, nejdéle na katedře filosofie...

-5%
185 Kč

185 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Novinka

Posíláme do 8 dní

Kniha, která představuje teoretický koncept aktivní hranice zasazený do obecnějšího rámce evropeizačních procesů, shrnuje závěry z výzkumu dvou trojzemních euroregionů (Nisa a Šumava) z let 2017–2019...

-18%
156 Kč

156 Kč

Sleva 18%

Posíláme do 8 dní

Na skladě, posíláme ihned

V Konspiračních teoriích (Conspiracy Theories, 2019) autor rigorózně a přitom srozumitelně objasňuje, jaká je povaha těchto teorií, proč jsou tak populární a v čem tkví příčiny jejich škodlivosti. Quassim Cassam je profesorem...

-5%
114 Kč

114 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Na skladě, objednávejte ale rychle

Bioetika, tedy kritická reflexe biomedicíny a biotechnologií, často dostává od společnosti zadání podobné „hasičskému sboru“: hasit, když hoří. Očekává se od ní, že řekne, jak řešit problém, který se akutně objevil...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Mimořádné číslo Filosofického časopisu se soustřeďuje na sedm následujících otázek z logiky a metodologie vědy: Je-li neurčitost objektivní vlastností reality, lze tuto neurčitost...

-5%
114 Kč

114 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Tento svazek je podáním vznikajícího vědění. Fenomenologie ducha má nahradit psychologické výklady, případně též abstraktní vysvětlení týkající se zdůvodnění vědění. Pohlíží na přípravu k vědě z hlediska, díky němuž...

480 Kč

480 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Na skladě, objednávejte ale rychle

Michael Sandel, profesor morální a politické filosofie na Harvardově univerzitě, v knize srozumitelně vysvětluje, že prospěšná funkce trhu má své morální meze. Ačkoli zaznamenáváme tendenci, že stále více věcí a služeb je dnes...

-4%
86 Kč

86 Kč

Sleva 4%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Dodání může trvat více než tři týdny

Filosofická zkoumání (1953) vydali z Wittgensteinovy pozůstalosti jeho žáci jako rekonstrukci knihy, na níž pracoval od roku 1929 a jež měla jako vyjádření jeho filosofie nahradit Tractatus logico-philosophicus (1921). Využili přitom před...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Dodání může trvat více než tři týdny

Filosofické poznámky, vydané poprvé z pozůstalosti roku 1964 péčí Wittgensteinova žáka a blízkého přítele Rushe Rheese, soustřeďují autorovy úvahy z doby...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Dodání může trvat více než tři týdny

Numismatický sborník prezentuje výsledky numismatického bádání v českých zemích i v širší střední Evropě. Jeho hlavním úkolem je průběžné zveřejňování nových hromadných i jednotlivých mincovních nálezů a revize nálezů...

-5%
257 Kč

257 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Dodání může trvat více než tři týdny

František Palacký svým myšlením a jednáním zřetelně vytyčil smysl české existence v dějinách lidstva, a tak udal rozhodující tón českému národnímu obrození 19. století a z něj pramenícímu dramatickému pohybu českých dějin do dnešních časů. Stočtyřicáté...

-5%
185 Kč

185 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Dodání může trvat více než tři týdny

Nový svazek přináší šest studií, které se převážně zabývají tématy z intelektuálních dějin a dějin filosofie 16. – 17. století. Sandra Bihlmaier se zabývá relevancí platónské a novoplatónské...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 8 dní

V aristotelské ontologii má pojem schopnosti (dynamis, potentia) klíčový význam. Aristotelés při rozpracování teorie schopností začíná u běžných vlastností, jakými jsou např. hořlavost, křehkost či stavitelský um, čili o tzv. ‚kinetické potence‘...

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Acta Commeniana 24

Filosofia, 2011

Posíláme do 8 dní

Svazek obsahuje studie věnované rozboru studií předbělohorské šlechty na školách Jednoty bratrské, výuce na reformovaném brémském gymnáziu, analýze katolických pohřebních kázání z přelomu 16. a 17. století, Komenského polským kontaktům...

-5%
247 Kč

247 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 8 dní

Kniha se věnuje metodám zvládání informačního přesycení: materiálním praktikám čtení 16.–18. století, vizualizacím kvantitativních dat v 19. století a zvukové reprodukci a backgroundové hudbě ve století dvacátém...

-5%
132 Kč

132 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Kolektiv autorů zastupujících různé obory bádání o minulosti zkoumá roli kalicha v náboženském a veřejném životě 15. století. Kniha je věnována nejen teoretickému odůvodnění a praktickému zavedení...

-5%
124 Kč

124 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 8 dní

Studie je věnována analýze pojmu génia ve filosofii dějin J. G. Herdera. Ztotožnění génia a básníka (filosofa) předcházela recepce antické tradice a modelu umělecké tvorby jako „nápodoby“. Koncem 18. století vykrystalizovala v němec

-6%
51 Kč

51 Kč

Sleva 6%

Posíláme do 8 dní

Sartrův ateismus

 • Filosofia, 2019

Na skladě, objednávejte ale rychle

Jean-Paul Sartre (1905 – 1980) bývá v dějinách moderního myšlení zpravidla definován jako představitel ateistického existencialismu. Předložená publikace se zabývá zejména čtyřmi filosofickými texty tohoto autora, ve kterých je ateistické téma...

-5%
109 Kč

109 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle


„Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb. “

Honoré De Balzac