Vydavatelství Epos

Zrušit
Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti

Posíláme do pěti dní

-5%
170 Kč

170 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do
Novinka

Posíláme do týdne

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 460/1992 ZB. V ZNENÍ ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 244/1998 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 9/1999 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 90/2001 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 140/2004 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA Č. 323/2004 Z. Z., ÚSTAVNÉHO ZÁKONA...

-15%
89 Kč

89 Kč

Sleva 15%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Pestré zážitky horára okorenené liptovským nárečím a poľovníckym slangom. Poviedky zo sveta poľovníkov i pytliakov (niekedy humorné, inokedy kruto realistické) oslovia všetkých, ktorí majú radi prírodu...

-5%
245 Kč

245 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Bohato ilustrovaná publikácia obsahuje informácie o vývoji nožiarstva na Slovensku v historických intenciách. Aktívny nožiar a zberateľ chladných zbraní v plnofarebnej publikácii encyklopedického charakteru vykreslil vývoj...

-5%
658 Kč

658 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Vítr v Tatrách má za cíl informovat o kalamitní situaci ve velehorách a současně podpořit širokou občanskou diskusi na toto téma. Dne 19. listopadu 2004 se nad Vysokými Tatrami, které jsou slovenským národním symbolem, přehnala větrná smršť. Její...

-5%
274 Kč

274 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do
Novinka

Posíláme do týdne

Zákon č. 222/2004 Z.z. zo 6. apríla 2004 o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z.z., zákona č. 651/2004 Z.z., zákona č. 340/2005 Z.z., zákona č. 523/2005 Z.z., zákona č. 656/2006 Z.z., zákona č. 215/2007 Z.z., zákona č. 593/2007...

-15%
140 Kč

140 Kč

Sleva 15%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Pestré zážitky horára okorenené liptovským nárečím a poľovníckym slangom. Poviedky zo sveta poľovníkov i pytliakov (niekedy humorné, inokedy kruto realistické) oslovia všetkých, ktorí majú radi prírodu.

-5%
245 Kč

245 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Korán preložený z arabského jazyka podľa tlačenej verzie Koránu vydanej v Kráľovstve Saudskej Arábie v Stredisku kráľa Fahda pre tlač koránu. Nové vydanie prekladu ponúka kompletný prehľad s vysvetlivkami a výkladom. Obsahuje aj rozšírený...

-5%
909 Kč

909 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do
Novinka

Posíláme do týdne

ZÁKON Č. 91/2016 Z. Z. O TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 316/2016 Z. Z., ZÁKONA Č. 161/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 214/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 474/2019 Z. Z., ZÁKONA Č. 288/2020 Z. Z. A ZÁKONA...

-15%
79 Kč

79 Kč

Sleva 15%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Malé bytosti žijící v pokojových květinách mohou vidět jen dobré děti. Taková je i naše Kvetka. Kvetka a kvítkovníčci stráví množství pěkných chvil, protože její kamarádi vědí vždy dobře poradit, potěšit, ale i poučit.

-5%
182 Kč

182 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do
Novinka

Posíláme do 8 dní

ZÁKON Č. 431/2002 Z. Z. O ÚČTOVNÍCTVE V ZNENÍ ZÁKONA Č. 562/2003 Z. Z., ZÁKONA Č. 561/2004 Z. Z., ZÁKONA Č. 518/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 688/2006 Z. Z., ZÁKONA Č. 198/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 540/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 621/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 378/2008 Z...

-15%
79 Kč

79 Kč

Sleva 15%

Posíláme do 8 dní

Přidat do
Novinka

Posíláme do týdne

ZÁKON Č. 7/2005 Z. Z. O KONKURZE A REŠTRUKTURALIZÁCII A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ ZÁKONA Č. 353/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 520/2005 Z. Z., ZÁKONA Č. 198/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 209/2007 Z. Z., ZÁKONA Č. 270/2008 Z. Z., ZÁKONA Č. 477/2008...

-15%
143 Kč

143 Kč

Sleva 15%

Posíláme do týdne

Přidat do
Novinka

Posíláme do týdne

ZÁKON Č. 162/2015 Z. Z. SPRÁVNY SÚDNY PORIADOK V ZNENÍ ZÁKONA Č. 88/2017 Z. Z., ZÁKONA Č. 344/2018 Z. Z., ZÁKONA Č. 413/2019 Z. Z A ZÁKONA Č. 423/2020 Z. Z.

-15%
96 Kč

96 Kč

Sleva 15%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Bohato ilustrovaná plnofarebná publikácia na 208 stranách veľkého formátu komentuje vznik, vývoj a renesanciu sokoliarstva vo svete i na Slovensku a jeho vplyv na hospodárstvo, politiku a umenie...

-5%
411 Kč

411 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Táto publikácia vznikla ako voľné pokračovanie pôvodnej publikácie autorky "Projektovanie v sociálnej práci - stratégie, koncepčné východiská i praktické otázky" (2000, Epos Bratisalva, ISBN 80-8057-310-7)...

-5%
155 Kč

155 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Zbrojný preukaz

od 479 Kč

Kniha 2018
-5 %
493 Kč

Posíláme do 8 dní

Kniha 2016

Vyprodané

Kniha 2015

Vyprodané

-5 %
493 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Posíláme do 8 dní

Dvanásty diel Horára Severa od Igora Mráza pod názvom „Septembrové zveromilovanie”, na ktoré už netrpezlivo čakali priaznivci poľovníckych príbehov z prírody, obsahuje osemdesiat poviedok. Ľudový jazyk krátkych príbehov je prešpikovaný poľovníckymi výrazm

-5%
245 Kč

245 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Pátranie po stopách (slo)wánskeho osídlenia v Stredomorí je doplnené početnými dokumentmi, nákresmi a fotografiami. Táto štúdia vzbudzuje záujem laickej a odbornej verejnosti.

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Voľné pokračovanie románu Traja mušketieri na Prekliatom pobreží.

-5%
218 Kč

218 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Pestré zážitky horára okorenené liptovským nárečím a poľovníckym slangom. Poviedky zo sveta poľovníkov i pytliakov (niekedy humorné, inokedy kruto realistické) oslovia všetkých, ktorí majú radi prírodu...

-5%
245 Kč

245 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. “

Jan Amos Komenský