Vydavatelství EDIS

Zrušit
Titulky 426
Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti

Posíláme do 14 dní

Publikácia je určená pre poslucháčov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na technických školách strojárskeho zamerania. V prvých dvoch kaptolách sme sa zamerali na definíciu korózie, príčiny jej vzniku a vysvetlenie termodynamických základov korózie...

-5%
297 Kč

297 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Dopravní telematika

 • EDIS, 2009

Posíláme do 14 dní

Na transeurópskej dopravnej sieti TEN-T Česká republika vníma túto problematiku veľmi intenzívne, celoeurópske snahy podporuje a preto sa snaží zvýšiť podiel telematiky na riadení a zabezpečení dopravných a prepravných procesov celým komplexom...

522 Kč

522 Kč

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Inžinierska geológia je základným predmetom Stavebnej fakulty vyučovaným v odboroch "Teória a konštrukcie inžinierskch stavieb, Staviteľstvo, technológia a manažment stavieb a Pozemné staviteľstvo na bakalárskom a inžinierskom stupni. Je to...

716 Kč

716 Kč

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Tieto skriptá sú určené predovšetkým študentom inžinierskeho štúdia na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, avšak svojím zameraním aj obsahom majú určite...

540 Kč

540 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Východisko zo stále sa zhoršujúceho stavu životného prostredia predpokladá náležité reflektovanie jeho dopadov nielen v myslení ľudí, ale i v ekonomickom a politickom rozhodovaní na všetkých úrovniach riadenia za účelom a v záujme...

203 Kč

203 Kč

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

-5%
703 Kč

703 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Predkladaná učebnica je venovaná aplikáciám deformačnej metódy na statické výpočty stavebných konštrukcií a výpočtom niektorých typov konštrukcií, ktoré...

-5%
593 Kč

593 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 14 dní

"Táto učebnica si kladie za cieľ byť oporou v prvých krokoch pri štúdiu základov obyčajných diferenciálnych rovníc. Výber látky, zahrnutej do textu, bol motivovaný osnovami predmetu obyčajné diferenciálne rovnice "...

-5%
582 Kč

582 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Kniha Električkou cez Tatry je odborná knižná publikácia, ktorá vznikala niekoľko rokov. Je jedinečná svojou komplexnosťou. Jej cieľom je populárnou formou podať obraz o historickom vývoji a súčasnosti koľajovej dopravy na území Vysokých Tatier...

-5%
326 Kč

326 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Vysokoškolská učebnica je určená hlavne študentom bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia slovenských a českých univerzít, ako aj inžinierom, ktorí pracujú v oblasti...

-5%
395 Kč

395 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Učebnica sa venuje analýze kmitov, mechanického a elektromagnetického vlnenia a ich využitia v medicíne. V jednotlivých kapitolách sa vychádza z teoretických základov problematiky a opisuje sa využitie príslušných disciplín v lekárskej...

837 Kč

837 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Táto publikácia je venovaná základom teórie grafov z hľadiska algoritmov vyvinutých na riešenie problémov, ktoré môžu byť formulované jej prostriedkami. Obsahuje základné grafové pojmy a tiež niektoré dôležité vety. Dôkazy týchto...

541 Kč

541 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Tematika predkladaná v tejto publikácii je zameraná na návrh všeobecného výpočtového modelu pre návrh základných parametrov prevodového mechanizmu postaveného na báze mechanického, hydraulického, hydromechanického a kombinované...

1 227 Kč

1 227 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 14 dní

V posledných rokoch sme svedkami búrlivého rozvoja mobilných rádiokomunikačných sietí a ich služieb. Líšia sa dvoma hlavnými vlastnosťami. Po prvé, zabezpečujú stále sa zväššujúcu mobilitu účastníka. Po druhé, tendencia vývoja...

442 Kč

442 Kč

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Vyprodané

Obsahuje 9 kapitol a výsledky cvičení...

345 Kč

345 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Publikácia je členená do 9 kapitol. V druhej kapitole sú zhrnuté všeobecné poznatky vzhľadom na stabilitu rezného procesu ako aj základné informácie v súvislosti so špecifickým charakterom procesu brúsenia. V tretej kapitole je možno...

451 Kč

451 Kč

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Cieľom tejto monografie je predložiť komplexný pohľad na problematiku reluktačného synchrónneho motora, o ktorý vzrástol záujem pohonárskej odbornej verejnosti najmä v poslednom desaťročí, v súvislosti s hľadaním výkonových členov...

328 Kč

328 Kč

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Predkladaná učebnica je určená v prvom rade študentom denného i externého štúdia Žilinskej univerzity v Žiline, osobitne Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov.Spracovanú problematiku môžu využiť aj študenti ďalších fakúlt...

493 Kč

493 Kč

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Rezné kvpaliny ,,áno" alebo ,,nie"? To je v súčasnosti veľmi aktuálna otázka pre technológa, ktorý sa snaží o efektívny prístup k obrábaciemu procesu, zabezpečenému modernými strojmi a náradím...

311 Kč

311 Kč

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Predkladané skriptá sú určené predovšetkým študentom Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline, ale môžu poslúžiť aj všetkým, ktorí chcú zvládnuť základné...

-5%
275 Kč

275 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

„Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli otevřít bez zklamání.“

Jiří Orten