Vydavatelství Česká společnost pro jakost

Posíláme do 10 dní

Požadavky na implementaci IATF 16949, zde označované jako "Pravidla pro dosažení a zachování uznání IATF", zahrnují kritéria pro uznání certifikačního orgánu, pro proces certifikačního orgánu pro auditování, pro kvalifikaci...

-5%
925 Kč

925 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Tato publikace si klade za cíl pomoci v konkrétních případech k docílení důkazu, že kontrolní procesy založené na nereplikovatelných měřeních jsou způsobilé. V příručce je stručně popsán problém nereplikovatelných kontrolních...

-5%
337 Kč

337 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Preventívní metody managementu kvality (QM-metody) jsou podstatnou součástí každého systému kvality v organizaci. Vytvářejí podstatný příspěvek k úspešnému řízení organizací, k plnění požadavků zákazníků...

618 Kč

618 Kč

Posíláme do 10 dní

RKZ dodnes nepoznané

 • Česká společnost pro jakost, 2017

Posíláme do 8 dní

Dne 16. září 1817 byl nalezen Rukopis královédvorský, na podzim téhož roku pak Rukopis zelenohorský. Odpověď na otázku, jak staré tyto texty jsou, však nebyla ani po dvou stech letech od jejich objevu nalezena...

-4%
86 Kč

86 Kč

Sleva 4%

Posíláme do 8 dní

Posíláme do 10 dní

Základním východiskem pro management kvality v automobilovém průmyslu jsou požadavky ISO/TS 16949. Zkušenosti při zavádění těchto požadavků připouštějí různé možnosti výkladu při vymezování definice auditu...

476 Kč

476 Kč

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

V tomto VDA svazku jsou obsaženy následující požadavky...

710 Kč

710 Kč

Posíláme do 10 dní

Restart inovací

 • Česká společnost pro jakost, 2014

Posíláme do 10 dní

Autor publikace Chris Hakes, britský podnikatel, zakladatel několika podniků i neziskových organizací a autor řady knih zejména o excelenci a sebehodnocení. Na základě zapojení do struktur EFQM a díky spolupráci s mnoha významnými organizacemi získal...

-5%
882 Kč

882 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

1 097 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Pro VDA svazek 6, díl 2 QM-audit systému poskytování služeb platí požadavky uvedené v ISO 9001: 2015 stejně jako v roce 2016 revidované oborově specifické další požadavky...

-5%
600 Kč

600 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Druhé, podstatně rozšířené a upravené vydání jedné z důležitých příruček v rámci řady QS-9000 pro oblast automobilového průmyslu a jeho dodavatelů. Úpravy a zlepšení oproti prvnímu vydání byly provedeny...

-5%
884 Kč

884 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 10 dní

-5%
339 Kč

339 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Příručka navazuje na VDA 5 Vhodnost kontrolních procesů a zaměřuje na šroubové spoje. V příručce je uvedena stručná teorie předepjatých šroubových spojů a postup pro stanovení nejistoty měření a vhodnosti kontrolních systémů...

-5%
468 Kč

468 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Předložené šesté vydání 2020 klade větší důraz na koordinaci postupu PPF mezi organizací a zákazníkem s cílem dohodnout rozsah, obsah a časový plán postupu PPF... V publikaci je zdůrazněna odpovědnost organizace za vytvoření všech

-5%
976 Kč

976 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Tato společná publikace je shrnutím více než tříleté spolupráce mezi OEM a dodavateli řady 1 (Tier 1) zapojenými v rámci amerického sdružení pro automobilový průmysl Automotive Industry Action Group (AIAG) a německého sdružení pro...

-5%
3 031 Kč

3 031 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Publikace slouží k přípravě ke zkoušce z odborné způsobilosti v prevenci rizik. Obsahuje všechny otázky s označenými správnými odpověďmi, které jsou u zkoušek účastníkům...

-5%
535 Kč

535 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Různé normy a směrnice obsahují požadavky na stanovení a zohlednění nejistoty měření. Firmy jsou v tomto ohledu, zejména pak při budování a certifikaci svého systému řízení kvality, konfrontovány s mnoha požadavky...

-5%
876 Kč

876 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do 10 dní

Rozsiahly obsah doteraz popísaných metodických doporučení si vynútil prispôsobiť tiež publikáciu VDA 4. Teraz sa nazýva „Zaisťovanie kvality v oblasti procesov“...

2 072 Kč

2 072 Kč

Posíláme do 10 dní

Na skladě, objednávejte ale rychle

Tato kniha si klade za cíl pomoct manažerům, profesionálům v oblasti kvality, koordinátorům interních auditů a samotným interním auditorům implementovat prakticky využitelný proces interního auditu, který bude ve...

-5%
694 Kč

694 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Vyprodané

Riadenie, planovanie, vyroba.

677 Kč

677 Kč

Vyprodané

Vyprodané

464 Kč

464 Kč

Vyprodané


„Není-li kniha zrcadlem mocné individuality, je aspoň ještě zrcadlem zajímavých chyb ducha.“

Marcel Proust