Vydavatelství Česká geografická společnost

Hospodářský zeměpis

od 137 Kč

Kniha 2018
Na skladě
-5 %
149 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2003

Vyprodané

Kniha
Na skladě
-5 %
149 Kč

Vyprodané

Hospodářský zeměpis

od 130 Kč

Kniha 2019
-5 %
149 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2003

Vyprodané

-5 %
149 Kč

Vyprodané

Kniha 2012
165 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2004

Vyprodané

165 Kč

Vyprodané

Příroda a lidé Země

 • Česká geografická společnost, 2016

Na skladě, objednávejte ale rychle

Učebnice vzniklá spojením dvou svazků zahrnuje tematiku obecného fyzického a sociálního zeměpisu. Kromě dílčích úprav a aktualizace byly texty rozšířeny, aby plně pokrývaly učební osnovy.

169 Kč

169 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Zeměpis světa 1

od 99 Kč

Kniha 2014
99 Kč

Posíláme do 14 dní

Kniha 2018
99 Kč

Posíláme do pěti dní

99 Kč
99 Kč

Zeměpis naší vlasti - Pracovní sešit

 • Česká geografická společnost, 2006

Posíláme do 14 dní

První z modernizovaných sešitů navazuje koncepcí na úspěšný titul Znám Českou republiku stejné autorky. Procvičuje učivo regionálního zeměpisu Česka, vede žáky k přemýšlení a debatám o významných problémech. Procvičuje nejen...

29 Kč

29 Kč

Posíláme do 14 dní

Ekologie a životní prostředí pro SOŠ a SOU

od 169 Kč

Kniha 2020
Na skladě
169 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2012
169 Kč

Posíláme do 14 dní

Kniha
Na skladě
169 Kč
169 Kč

Malý geografický a ekologický slovník

 • Česká geografická společnost, 2007

Posíláme do pěti dní

Pomůcka pro učitele zeměpisu a přírodopisu a pro ekologickou výchovu na všech stupních a typech škol, pro studenty středních škol a posluchače bakalářského studia na vysokých školách i pro širší veřejnost...

147 Kč

147 Kč

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Pracovní sešit pro 1. stupeň základní školy ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět...

-5%
62 Kč

62 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do 14 dní

Učební text k průřezovému tématu výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Druhý svazek jmenované řady...

125 Kč

125 Kč

Posíláme do 14 dní

Posíláme do pěti dní

Učebnice navazuje ve stejném pojetí na Přírodopis pro 6. ročník. V první části seznamuje žáky s hlavními skupinami a s vybranými představiteli obratlovců. Všímá si vztahu živočichů k člověku a jejich ekologických vazeb.

70 Kč

70 Kč

Posíláme do pěti dní

Současný svět - Pracovní sešit

 • Česká geografická společnost, 2006

Posíláme do šesti dní

Pracovní sešit pro základní školy. Nový sešit je koncipován tak, aby vedl k poznávání a procvičování jednoduchých metod a technik vedoucích k efektivnímu využívání rozmanitých informačních zdrojů . Většina úkolů procvičuje specificky geografické i...

29 Kč

29 Kč

Posíláme do šesti dní

Posíláme do pěti dní

Příručka obsahuje po vzoru podobné úspěšné příručky Základy zeměpisných znalostí návod k sestavení osnov pro přírodopis ve školních vzdělávacích programech pro základní vzdělávání podle rámcových vzdělávacích programů...

147 Kč

147 Kč

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Titul zahrnuje tematiku stavby lidského těla a funkce jednotlivých orgánů, dále základy zdravovědy i postavení člověka v živočišném systému. Titul s barevnými fotografiemi a kresbami.

60 Kč

60 Kč

Posíláme do pěti dní

Zeměpis naší vlasti

 • Česká geografická společnost, 2016

Posíláme do pěti dní

Učebnice zeměpisu České republiky navazuje na předchozí svazky stejné edice. Používá se obvykle v 8. nebo 9. ročníku. Klade důraz na zeměpis jednotlivých oblastí Česka, zachycuje nové krajské uspořádání...

129 Kč

129 Kč

Posíláme do pěti dní

Chorvatské pobřeží - sever, 1:250 000 (automapa)

Česká geografická společnost, 2016

Posíláme do šesti dní

Automapa pokrývá uvedenou část Chorvatska včetně vnitrozemí. Zobrazuje kompletní aktuální síť silnic a dálnic, dopravní vzdálenosti, všechna sídla a vybraný tematický obsah, jako např. hrady, zámky, jeskyně, kempy, hotely...

-5%
161 Kč

161 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Zeměpis světa 2

od 113 Kč

Kniha 2016
113 Kč

Posíláme do pěti dní

Kniha 2021
113 Kč

Posíláme do pěti dní

113 Kč
113 Kč

Posíláme do 14 dní

Pracovní sešit pro základní školy. Nový pracovní sešit spojuje obsah dvou dřívějších pracovních sešitů a zahrnuje tematiku regionálního zeměpisu Afriky, Austrálie a Oceánie, Ameriky a Asie. Lépe vyhovuje časovým možnostem vyučujících než dosavadní dva...

-4%
64 Kč

64 Kč

Sleva 4%

Posíláme do 14 dní

Posíláme do pěti dní

Mapový a obrazový atlas doplňující ucelenou řadu učebnic ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět...

-5%
107 Kč

107 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Posíláme do pěti dní

Pracovní sešit pro 1. stupeň základní školy ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. První svazek této ucelené řady pracovních sešitů pro výuku prvouky, vlastivědy a přírodovědy uvádí žáky do poznávání domova, školy, obce a jejich nejbližšího...

65 Kč

65 Kč

Posíláme do pěti dní


„Postavy románu jsou mé vlastní možnosti, které se neuskutečnily. “

Ladislav Klíma