Posíláme do tří dní

Učebnice navazuje ve stejném pojetí na Přírodopis pro 6. ročník. V první části seznamuje žáky s hlavními skupinami a s vybranými představiteli obratlovců. Všímá si vztahu živočichů k člověku a jejich ekologických vazeb.

70 Kč

70 Kč

Posíláme do tří dní
Posíláme do 15 dní

Titul zahrnuje tematiku stavby lidského těla a funkce jednotlivých orgánů, dále základy zdravovědy i postavení člověka v živočišném systému. Titul s barevnými fotografiemi a kresbami.

60 Kč

60 Kč

Posíláme do 15 dní

Zoologie 1 - Bezobratlí

 • Kartografie Praha, Nakladatelství České geografické společnosti, 2010
Posíláme do 14 dní

Po úvodním seznámení s obecnou charakteristikou živočichů následuje přehled bezobratlých od prvoků po hmyz. Každá skupina je představena pomocí modelového živočicha. Závěr syntetizuje poznatky a ústí do vysvětlení základních...

49 Kč

49 Kč

Posíláme do 14 dní
Posíláme do tří dní

První inovovaná učebnice, která vznikla spojením dosavadních učebnic Botanika 1 a Zoologie 1. Na rozdíl od nich byly dvoubarevné ilustrace nahrazeny celobarevnými.

60 Kč

60 Kč

Posíláme do tří dní

„Dům bez knih je jako tělo bez duše“

Julius Zeyer