Vydavatelství C. H. Beck SK

Zákon o priestupkoch (Komenár)

 • C. H. Beck SK, 2020
Posíláme do šesti dní

Prepracovaný komentár k zákonu č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (zákon o priestupkoch) prináša po piatich rokoch od prvého vydania čitateľovi súčasné znenie zákona a opäť ucelený výklad jeho...

2 001 Kč

2 001 Kč

Posíláme do šesti dní
Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikácia poskytuje základný prehľad o podaniach fyzických i právnických osôb (návrhoch, žiadostiach, podnetoch a opravných prostriedkoch) v priebehu trestného konania a približuje prístupným spôsobom informácie o postavení...

1 863 Kč

1 863 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Komentár k zákonu o registri partnerov verejného sektora spracovaný odborníkmi na oblasť verejného obstarávania, ktorí sa dlhodobo aktívne venujú problematike registra partnerov verejného sektora, a predsedom Okresného súdu Žilina...

-5%
1 625 Kč

1 625 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle

Alternatívne tresty

  • Kolektiv autorů
 • C. H. Beck SK, 2018
Posíláme do 16 dní

Alternatívne tresty predstavujú jedinečnú publikáciu od popredných odborníkov pôsobiacich v trestnoprávnej oblasti. Okrem uceleného a dôkladného rozboru slovenskej právnej úpravy alternatívnych trestov obsahuje monografia aj prepracovanú a kvalitnú...

-5%
689 Kč

689 Kč

Sleva 5%
Posíláme do 16 dní
Posíláme do 16 dní

Medzinárodné insolvenčné právo je na Slovensku relatívne neznámou právnou disciplínou upravujúcou množinu právnych vzťahov týkajúcich sa insolvenčného konania s cezhraničným prvkom. Komentár k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20...

-5%
2 452 Kč

2 452 Kč

Sleva 5%
Posíláme do 16 dní
Na skladě, objednávejte ale rychle

Predkladané dielo má za cieľ previesť čitateľa celou šírkou právnych problémov, ktoré súvisia so súkromným poistným právom tak, ako k ich riešeniu pristupuje rozhodovacia prax slovenských a českých súdov...

1 421 Kč

1 421 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky (Komentar)

  • Kolektiv autorů
 • C. H. Beck SK, 2020
Na skladě, objednávejte ale rychle

Jedinečný komentár k zákonu č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky od autorského kolektívu odborníkov z aplikačnej praxe a z akademickej sféry, z ktorých sa niektorí v rámci legislatívneho procesu podieľali aj...

3 451 Kč

3 451 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle
Dodání může trvat více než tři týdny

Publikácia predstavuje autorov pohľad na zásadné povinnosti daňových subjektov, podmienky vyvodzovania zodpovednosti, ako aj rôzne druhy súkromnoprávnych a verejnoprávnych následkov s akcentom na zneužitie práva v oblasti daní..

-5%
487 Kč

487 Kč

Sleva 5%
Dodání může trvat více než tři týdny
Posíláme do 16 dní

Prvé vydanie komentára ku Katastrálnemu zákonu predstavuje komplexné a jedinečné dielo, ktoré obsahuje podrobný, praktický a ucelený výklad ustanovení komentovaného zákona a pre úplnosť obsahuje ako prílohy aj vyhlášku č. 416/2009 Z...

2 581 Kč

2 581 Kč

Posíláme do 16 dní
Posíláme do 16 dní

Publikácia spracovaná kolektívom renomovaných autorov prináša doposiaľ najucelenejší pohľad na problematiku trestnej zodpovednosti právnických osôb. Ide o precízny komentár jednotlivých ustanovení zákona č. 91/2016...

2 001 Kč

2 001 Kč

Posíláme do 16 dní
Posíláme do 16 dní

Publikácia vznikla s cieľom ponúknuť odbornej, ako aj laickej verejnosti, poisťovniam, finančným sprostredkovateľom a študentom vysokých škôl v odbore poisťovníctva praktického sprievodcu v oblasti poistenia právnej ochrany objasnením...

-5%
413 Kč

413 Kč

Sleva 5%
Posíláme do 16 dní
Posíláme do šesti dní

Publikáciu Združenia a sloboda združovania možno pokojne nazvať prvou monografiou v Slovenskej republike s týmto zameraním, pričom sa vyznačuje prehľadnou a jasnou štruktúrou a pozostáva zo siedmich kapitol. Jej koncové úvahy patria...

1 015 Kč

1 015 Kč

Posíláme do šesti dní
Na skladě, objednávejte ale rychle

Nakladateľstvo C. H. Beck prináša druhé, aktualizované vydanie Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku. Výnimočnosťou komentára je úzka špecializácia a jedinečné zloženie autorského kolektívu...

5 771 Kč

5 771 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle
Posíláme do šesti dní

Druhé, aktualizované a doplnené vydanie komentára k tlačovému zákonu umožňuje získať ucelené vedomosti o právach a povinnostiach vydavateľov periodickej tlače, tlačových agentúr, novinárov, alebo napríklad o práve na informácie....

1 711 Kč

1 711 Kč

Posíláme do šesti dní
Dodání může trvat více než tři týdny

Vedecká monografia reaguje na veľmi aktuálnu tému postavenia a fungovania prokuratúry s dôrazom na postavenie, právomoci a nezávislosť Generálneho prokurátora v rámci štruktúry prokuratúry...

513 Kč

513 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny
Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha približuje špecifickú prax jednotlivých druhov bankového financovania. Praktická príručka nadväzuje na knihu Banking & Finance — Všeobecná prax. Venuje sa praxi jednotlivých druhov financovania v slovenskom kontexte, ako je...

891 Kč

891 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle
Posíláme do 16 dní

Predkladaná, prakticky zameraná, monografia v oblasti odporovateľných právnych úkonov je prvá svojho druhu v oblasti konkurzného práva na Slovensku. Zameriava sa na praktické využitie inštitútu odporovateľnosti pri posudzovaní právnych...

435 Kč

435 Kč

Posíláme do 16 dní

Exekučný poriadok (3. vydanie. Komentár)

  • Kolektiv autorů
 • C. H. Beck SK, 2018
Posíláme do 16 dní

Tretie aktualizované, doplnené a rozšírené vydanie komentára k Exekučnému poriadku ponúka komplexný a systematický výklad jednotlivých ustanovení tohto významného procesného kódexu a zohľadňuje aktuálne znenie Exekučného poriadku. Autori využili svoje...

-5%
2 452 Kč

2 452 Kč

Sleva 5%
Posíláme do 16 dní

Zákon o dobrovoľných dražbách (Komentár, 3. vydanie)

  • Kolektiv autorů
 • C. H. Beck SK, 2017
Posíláme do 16 dní

Tretie vydanie tejto úspešnej publikácie ponúka komplexný komentár a analytický výklad ustanovení Zákona o dobrovoľných dražbách v systémových väzbách a súvislostiach. Tretie, aktualizované vydanie komentára k Zákonu...

2 001 Kč

2 001 Kč

Posíláme do 16 dní
Posíláme do 16 dní

Verím, že publikácia pomôže čitateľom zorientovať sa v oblasti ochrany osobných údajov a vyriešiť nejednu praktickú otázku. Publikácia od autorského kolektívu obsahuje mnoho zaujímavých debát a určite ju odporúčam slovenskému...

-5%
1 901 Kč

1 901 Kč

Sleva 5%
Posíláme do 16 dní

„Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého. “

Čínské přísloví