Vánoce

Vydavatelství C. H. Beck

Zúžení výběru
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti
+ další možnosti

Zákon o státní službě (Komentář)

  • Kolektiv autorů
 • C. H. Beck, 2021
Novinka
Posíláme do 10 dní

Komentář přináší zasvěcený pohled na aplikaci zákona o státní službě ve služebních úřadech. Vzhledem k době dokončení textu může reagovat na všechny změny souvisejících zákonů schválených Poslaneckou sněmovnou...

-10%
1 791 Kč

1 791 Kč

Sleva 10%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní
Dodání může trvat více než tři týdny

Účetnictví představuje komplexní a relativně samostatnou část teorie podnikového hospodářství. Publikace se zabývá finančním účetnictvím podnikatelského subjektu a obsahuje základní informace k pochopení dané problematiky. Postupn

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(
Dodání může trvat více než tři týdny
Posíláme do 10 dní

Publikace je doplňkem k vysokoškolské učebnici Veřejné finance – teorie a praxe. Lze ji ale využít také samostatně, případně jako doplněk k jiným knižním titulům, které se zabývají problematikou veřejných financí, daněmi, odvody pojistného a sociálními...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní

Základy práva pro posluchače neprávnických fakult

od 750 Kč

Kniha brožovaná vazba, 2016
-5 %
903 Kč
Na skladě, objednávejte ale rychle
Kniha brožovaná vazba, 2010
Vyprodané
Kniha pevná vazba, 2013
Vyprodané
-5 %
903 Kč
Vyprodané
Vyprodané

Směnečné spory

 • C. H. Beck, 2019
Na skladě, objednávejte ale rychle

Směnka patří mezi nejfrekventovanější zajišťovací prostředky, a je tomu tak především kvůli tomu, že věřiteli poskytuje značný komfort při vymáhání jeho pohledávky. Směnka je abstraktní cenný papír a součástí principu směnečné přísnosti je i požadavek....

-5%
303 Kč

303 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Na skladě, objednávejte ale rychle
Dodání může trvat více než tři týdny

Otázky fúzí a převzetí obchodních společností patří k nejzajímavějším problémům ekonomické praxe. Tyto transakce jsou sledovány i ze strany médií, protože mnohdy se v nich rozhoduje o pracovních místech, o přemísťování výrob z jednoho regionu do druhého..

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(
Dodání může trvat více než tři týdny

Dopravní právo

  • Kolektiv autorů
 • C. H. Beck, 2016
Posíláme do 10 dní

Publikace vymezuje jednotlivé skutkové podstaty správních deliktů obsažených v právních předpisech v oblasti dopravy z hlediska správního trestání. Svým záběrem pokrývá předpisy jako jsou zákon o pozemních komunikacích, o silničním provozu, o podmínkách..

-5%
1 416 Kč

1 416 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní
1,01x
Novinka
Dodání může trvat více než tři týdny

Učební pomůcka ke studiu trestního práva hmotného svým obsahem, strukturou a zpracováním navazuje na texty učebnic obecné části trestního práva hmotného a zachycuje vztahy vykládaných pojmů do tabulek, schémat a bodů...

450 Kč

450 Kč

Nestíháme do Vánoc :(
Dodání může trvat více než tři týdny
Na skladě, posíláme ihned

Tato práce spojuje téma znaleckého posudku jako významného důkazního prostředku v civilním soudním řízení s širší problematikou znalectví, tedy podmínkami řádného výkonu znalecké činnosti se zaměřením na její výsledek...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Na skladě, posíláme ihned
Posíláme do 10 dní

Současný svět se potýká s obrovským množstvím problémů, z nichž většina má i ekonomický kontext. Znalost teorie a obecných zákonitostí umožňuje vyvarovat se zbytečných chyb a přehmatů, jak jsme tomu, bohužel, v reálném světě často svědky.

-5%
599 Kč

599 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní
Novinka
Předobjednávka,
vychází za týden

Komentář k zákonu o službě vojáků v záloze je prvním, tudíž jediným svého druhu na knižním trhu...

-10%
711 Kč

711 Kč

Sleva 10%
Nestíháme do Vánoc :(
Předobjednávka,
vychází za týden
Posíláme do 10 dní

Kniha přináší výklad základních pravidel, kterými se řídí civilní řízení před soudem prvního stupně. Konkrétně rozebírá, jak má účastník postupovat, aby napsal projednatelnou žalobu, a co má udělat předtím, než ji podá...

-5%
1 036 Kč

1 036 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní
Posíláme do 10 dní

Společenský rozvoj jde v současné době velice rychle kupředu a totéž platí o marketingu. Přestože se řada základních marketingových principů nemění a podstata marketingu setrvává, mění se prostředí, ...

-5%
599 Kč

599 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní
Posíláme do 10 dní

Předkládaná publikace zevrubně rozebírá materii zvláštní části trestního práva hmotného v návaznosti na nový trestní zákoník (zák. č. 40/2009 Sb.) a navazuje tak na učebnici trestního práva hmotného-obecnou část. Učebnice je přehledně rozdělena do...

-5%
570 Kč

570 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní
Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace představuje učebnici dědického práva a navazuje na čtvrtou, pátou, šestou a sedmou epizodu základů soukromého práva, tj. na Cenné papíry (IV), na Obchodní korporace...

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Na skladě, objednávejte ale rychle
Posíláme do 10 dní

Zákon č. 181/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), prošel několika novelizacemi a je již dotvářen soudní judikaturou. Tato judikatura interpretuje jednotlivá ustanovení insolevenčního zákona a používané...

-5%
428 Kč

428 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní

Trestní řízení z pohledu obhajoby

od 1 790 Kč

Kniha 2019
-5 %
1 796 Kč
Posíláme do 10 dní
Kniha 2014
Vyprodané
-5 %
1 796 Kč
Vyprodané
Dodání může trvat více než tři týdny

Preventivní restrukturalizace jako předúpadkový způsob řešení finančních obtíží je nový trend v kontinentálním zákonodárství vyvolaný evropskou směrnicí o restrukturalizaci a insolvenci z roku 2019...

490 Kč

490 Kč

Nestíháme do Vánoc :(
Dodání může trvat více než tři týdny
Posíláme do 10 dní

Nový komentář ke správnímu řádu se svým zpracováním vymyká již vydaným publikacím, na které otevřeně navazuje. Jeho cílem je poskytnout co nejpřehlednější výklad s důrazem na využitelnost a přínosnost v praxi....

-5%
1 321 Kč

1 321 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc
Posíláme do 10 dní
Dodání může trvat více než tři týdny

Publikace představuje učebnici práva cenných papírů s velkým množstvím příkladů a obrázků ilustrujících probíranou matérii. Autoři jsou mladí právníci působící...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(
Dodání může trvat více než tři týdny

„Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého. “

Čínské přísloví