Vydavatelství Belianum

Zúžení výběru

Posíláme do 12 dní

Horské strediská cestovného ruchu sú významnou súčasťou ponuky Slovenska na domácom aj zahraničnom trhu. Cestovný ruch sa v horských strediskách považuje za významný zdroj príjmov, tvorby pracovných miest...

-5%
479 Kč

479 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Z obsahu: Revitalizácia politickej filozofie Emotivizmus a politické vzťahy Sloboda ako individuálna sebarealizácia Moc, mocenské vzťahy a subjektivizácia Vybrané metódy súčasnej politickej filozofie Záverom, alebo štruktúra spoločnosti, či...

-5%
290 Kč

290 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Centrom záujmu tohto monografického diela je to, čo mnohí na Slovensku ale aj v zahraničí nie úplne korektne zastrešujú pojmom tranzitológia. Snažíme sa nájsť teoretickú a empirickú dimenziu prechodov k demokracii, ktoré sa začali sériou tzv. „nežných...

-5%
348 Kč

348 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Český odborník na dejiny Španielska prispel do neustále aktualizovanej diskusie o problematike tzv. čiernej legendy, ktorú považuje, a nielen on, za plod mimoriadne úspešnej propagandistickej kampane. Naviac nesleduje len čiernu legendu...

-5%
339 Kč

339 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Hlavným cieľom publikácie je teoretické a typologické vymedzenie konceptu dystópie a následná realizácia komparatívnej analýzy vybraných dystopických románov a filmov, ktorá nám pomôže určiť podobu niektorých politických a...

-5%
219 Kč

219 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Monografia Ľudová próza západných Slovanov v komparatistickej perspektíve. Sondy do literárnej predhistórie sa zaoberá výskumom pamiatok ústnej ľudovej slovesnosti zo západoslovanského kultúrneho a jazykového prostredia....

-5%
310 Kč

310 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Komparatívna andragogika sa spoločne s históriou výchovy a vzdelávania dospelých a andragogického myslenia, teóriou vzdelávania dospelých (androdidaktikou) a teóriou výchovy dospelých v odbornej literatúre spravidla označuje...

-5%
440 Kč

440 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Cieľom monografie je analyzovať a sumarizovať technické a odborné vzdelávanie v súčasnej škole. Približuje nové trendy a prístupy v technickom a odbornom vzdelávaní s využitím IKT a novších koncepcií...

-5%
342 Kč

342 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Etnocentricky zamerané marketingové stratégie

  • Kolektiv autorů
 • Belianum, 2017

Posíláme do 12 dní

Monografia s názvom Etnocentricky zamerané marketingové stratégie predstavuje jedinečnú knihu, ktorá sa venuje etnocentrickému správaniu spotrebiteľov na Slovensku. V úvode prezentuje vybrané modely spotrebiteľského spávania...

-5%
591 Kč

591 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Vysokoškolská učebnica Slovesný dej a jeho vyjadrenie v slovenskom a talianskom jazyku – morfosyntaktické komparatívne aspekty (v nadväznosti na 1. vydanie) má teoreticko-praktický a najmä didaktický charakter. Opierajúc sa o styčné body komparatívnej...

-5%
318 Kč

318 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Publikace je výsledkem tříletého teoretického zkoumání problematiky lobbingu a je určena široké veřejnosti, studentům společenskovědních oborů, aktivním členům občanského sektoru, státním úředníkům, veřejným činitelům a...

-5%
168 Kč

168 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Ústrednou témou predloženej práce je genologický výskum žánru „tragédia“, jeho historického vývinu, filozofických a literárnych aspektov jeho existencie, metodologických špecifík jeho výskumu a súčasných podôb v konkrétnych divadelných hrách amerického...

-5%
309 Kč

309 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Monografia sa opiera o teoretické východiská skúmania verejnej správy a samosprávy a jej decentralizácie.

-5%
515 Kč

515 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Predložená publikácia poskytuje základné informácie o štruktúre a fungovaní politického systému a ústavných orgánov v Spolkovej republike Nemecko. Zameriava sa tiež na rozvíjanie komunikačných kompetencií, zahŕňa cvičenia na...

-5%
168 Kč

168 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Hlavným cieľom monografie je zhodnotiť aktuálny stav inovačného potenciálu a úroveň inovačných aktivít v regiónoch Slovenskej republiky a preskúmať kľúčové faktory a politiky ovplyvňujúce tieto aktivity. V prvej kapitole vysvetľujeme...

-5%
1 042 Kč

1 042 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Pracovný čas

 • Belianum, 2020

Na skladě, objednávejte ale rychle

Cieľom monografie s názvom Pracovný čas je komplexná analýza problematiky pracovného času nielen v rámci pracovného práva Slovenskej republiky, ale aj na úrovni práva Európskej únie. Pracovný čas má pre zamestnanca zásadný význam...

-5%
381 Kč

381 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Introduction to European Integration

  • Kolektiv autorů
 • Belianum, 2018

Na skladě, objednávejte ale rychle

The introduction to the European Integration is an integral part of the system of teaching foreign students on a Master's degree program and is one of the compulsory optional subjects. As this is a very complex and comprehensive system, we have decided...

-5%
193 Kč

193 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha hovorí o utrpení arménského národa v období rokov 1876 až 1923. Kniha skúma nielen príčiny, mechanizmy, či samotnú realizáciu genocídy Arménov, ale aj historické, náboženské, geopolitické a strategické súvislosti, ktoré siahajú do minulosti...

-5%
411 Kč

411 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 12 dní

V právnej vede dodnes pretrváva osobité postavenie latinského jazyka. Zvláštnosťou právnickej latinčiny je jej prepracovanosť, resp. významová špecifickosť jednotlivých právnych obratov a definícií. Z tohoto dôvodu je bez kombinácie znalosti latinského ja

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

„Knihy nemají být nářadím, které by zdobilo dům, nemají býti cenným zbožím, nýbrž mají býti zásobnicí, která živí ducha.“

Francesco Petrarca