Ars longa - Beket Bukovinská
Ars longa
Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy

Sborník přináší dvacet dva studií věnovaných památce významného českého historika umění, který by se byl v srpnu 2003 dožil sedmdesáti let (1933–1985). Ačkoliv jádro tvoří práce o středověkém umění, kterému se...

 • Knihabrožovaná vazba
  95 Kč
  Do 14 dní

Slovanský klášter Karla IV. / The Slavonic monastery of Charles IV. - Kateřina Kubínová
Slovanský klášter Karla IV. / The Slavonic monastery of Charles IV.
Zbožnost, umění, vzdělanost / Divotion, Art, Literary culture

Publikace vychází k stejnojmenné výstavě konané při příležitosti oslav 700 let od narození Karla IV. v Emauzském klášteře (6. 5.–21. 11. 2016). Klášter Na Slovanech, dnes zvaný Emauzy, je jednou z nejvýznamnějších církevních fundací tohoto panovníka...

 • Knihabrožovaná vazba
  170 Kč
  Do 21 dní

Veřejný prostor v ohrožení? - Petr Kratochvíl
Veřejný prostor v ohrožení?

Městský veřejný prostor - jeho podoba, funkce, nové funkce i možná ohrožení je dnes tématem živých diskuzí jak odborné, tak široké veřejnosti. Je také tématem velmi komplexním, neboť městský veřejný prostor má vždy nějaký...

 • Knihabrožovaná vazba
  170 Kč
  Do 17 dní
 • Přečtenámírně opotřebovaná
  114 Kč
  Na skladě

Topografie sutin / The Topography of Ruins - Josef Sudek
Topografie sutin / The Topography of Ruins

V roce 1945 se fotograf Josef Sudek (18961976) vydal do ulic Prahy, aby dokumentoval škody, které napáchala druhá světová válka. Vznikl tak soubor bezmála čtyř stovek snímků, které zachycují zraněnou městskou krajinu poškozené stavby...

 • Knihapevná vazba
  391 Kč
  Do 21 dní

De sacris imaginibus - Michal Šroněk
De sacris imaginibus
Patroni, malíři a obrazy předbělohorské Prahy

Publikace je věnována v prvé řadě katolické obrazové kultuře v prostředí předbělohorské Prahy, nejvýznamnějším objednavatelům, umělcům a místům, pro něž byla malířská díla určena. Na obraz je v publikaci nahlíženo jako na médium, které...

 • Knihapevná vazba
  193 Kč
  Do 17 dní

Žena ve člunu - Kateřina Horníčková
Žena ve člunu
Sborník Hany J. Hlaváčkové

Sborník shromažďuje příspěvky kolegů, žáků a přátel publikované na počest významné české medievistky Hany Hlaváčkové. Studie jsou věnovány zejména středověkému malířství, sochařství a architektuře, a také...

 • Knihabrožovaná vazba
  341 Kč
  Do 14 dní

Obrazy nenávisti - Jakub Hauser
Obrazy nenávisti
Vizuální projevy antisemitismu ve střední Evropě

Kolektivní monografie Obrazy nenávisti přináší jedenáct studií zabývajících se vizuálními projevy antisemitismu ve střední Evropě od středověku po současnost. Publikace na základě dosud převážně neznámých materiálů hledá z...

 • Knihabrožovaná vazba
  402 Kč
  Do 21 dní

Ivo Kořán - Texty - Ivo Kořán, Klára Benešovská, Helena Dáňová, David Vrána
Ivo Kořán - Texty

Výběr předložených textů Ivo Kořána byl veden snahou zachytit šíři jeho celoživotního badatelského zájmu. Ivo Kořán zůstává prvním českým uměleckým historikem, který od konce 50. let 20. století systematicky propojoval...

 • Knihapevná vazba
  412 Kč
  Na skladě

Hore zdar! - Markéta Svobodová
Hore zdar!
Stavební strategie Klubu českých/ československých turistů [útulny a chaty]

Název knihy Hore zdar! odkazuje k oficiálnímu pozdravu, který mezi sebou používali členové Klubu českých/ československých turistů, ale také ke knize Naprej!Česká sportovní architektura 1567-2012. Díky spolupráci na této knize se autor...

 • Knihabrožovaná vazba
  317 Kč
  Na skladě

Více Krásy - Jan Chlíbec, Klára Benešová, Tereza Johanidesová
Více Krásy
2 knihy + pouzdro

Dvě knihy, jež vycházejí společně, se věnují odkazu uměleckého historika a teoretika umění Josefa Krásy (1933–1985), jedné z vůdčích osobností oboru v 60.–80. letech 20. století....

 • Knihapevná vazba
  397 Kč
  Do týdne
Památky Těšínského knížectví - Klára Mezihoráková
Památky Těšínského knížectví

Publikaci tvoří soubor statí věnovaných uměleckým památkám oblasti bývalého Těšínského knížectví, fungujícího jako svébytný celek od konce 13. století až do roku 1920, kdy bylo rozděleno mezi Československo a Polsko. Texty...

 • Knihabrožovaná vazba
  264 Kč
  Do 21 dní

Zajatec kubismu - Tomáš Winter
Zajatec kubismu

Publikace přináší reprezentativní výběr kritik a recenzí výstav Emila Filly, které byly otištěny za jeho života v českých a moravských periodikách. První část je věnována ohlasům Fillových samostatných výstav, druhá uveřejňuje...

 • Knihabrožovaná vazba
  48 Kč
  Do týdne

Artem ad vitam -
Artem ad vitam
Kniha k poctě Ivo Hlobila

Kniha Artem ad vitam vychází u příležitosti významného životního výročí prof. PhDr. Ivo Hlobila, CSc., předního historika umění. Jeho působení je spjato především se dvěma institucemi: Ústavem dějin umění Akademie věd...

 • Knihapevná vazba
  367 Kč
  Do 21 dní

Svoboda + Palcr: Vidět sochy - Katarína Mašterová
Svoboda + Palcr: Vidět sochy

Fotograf Jan Svoboda (1934–1990) vnímal sochy Zdeňka Palcra (1927–1996) jako autonomní výtvarný motiv. Fotografie těchto soch vznikaly v 60. – 80. letech 20. století primárně jako dokumentace sloužící sochaři, fotograf je však autorsky přetvořil v...

 • Knihapevná vazba
  315 Kč
  Na skladě

Epigraphica & Sepulcralia 6 - Jiří Roháček
Epigraphica & Sepulcralia 6

Další svazek řady Epigraphica et Sepulcralia s koncepcí periodického fóra epigrafických a sepulkrálních studií a s úkolem mapovat současný stav bádání obou v reálné praxi úzce souvisejících disciplín – sepulkrálního bádání...

 • Knihabrožovaná vazba
  217 Kč
  Do týdne

Hvězda - Sylva Dobalová
Hvězda
Arcivévoda Ferdinand Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu

Renesanční letohrádek Hvězda patří k symbolům Prahy. Kolektiv badatelů pod vedením Ivana P. Muchky zdůrazňuje, že neobvyklá podoba i mimořádně umělecky kvalitní štuková výzdoba Hvězdy se vymyká českým či evropským loveckým...

 • Knihapevná vazba
  512 Kč
  Do týdne

Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě - Klára Mezihoráková
Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě

Tématem knihy je středověká architektura klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě. Klášterům tohoto ženského řádu dosud nebyla věnována ucelená monografie, přestože se ve...

 • Knihaflexi vazba
  267 Kč
  Do týdne

Kostel sv. Alberta v Třinci -
Kostel sv. Alberta v Třinci

Brožura Kostel sv. Alberta v Třinci je další publikací ediční řady Monumenta Bohemiae et Moraviae, jejímž hlavním cílem je představit zajímavé umělecké památky široké veřejnosti. Kostel sv. Alberta vytváří spolu s dalšími...

 • Knihabrožovaná vazba
  57 Kč
  Na skladě

Ze sbírek bývalého Kondakovova institutu - Hana Hlaváčková
Ze sbírek bývalého Kondakovova institutu

Výstava byla uspořádána k 70. výročí úmrtí historika umění N. P. Kondakova, představitele ruské emigrace v Praze. Ústav nesoucí jeho jméno byl jednou z nejvýznamnějších vědeckých institucí ruského porevolučního exilu. Katalog...

 • Knihabrožovaná vazba
  48 Kč
  Do 17 dní

Pražští malíři 1600 - 1656 - Michal Šroněk
Pražští malíři 1600 - 1656

Mistři, tovaryši, učedníci a štolíři v Knize Staroměstského malířského cechu. Biografický slovník shrnuje dosavadní poznatky o osobách malířské profese Staroměstského malířského cechu a čerpá také z průzkumu dalších archivních fondů...

 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

Nepřečtete na zařízeních:

 • Kindle

Více informací v našich návodech

„Vědomosti mohou být vždy nebezpečné. Jsou mocnější zbraní než kterýkoli meč či kouzlo.“

Kouzla rodu Thornů - Margaret Rogerson
Kouzla rodu Thornů
Margaret Rogerson