Knihy
E-knihy

Vydavatelství Artefactum

Zrušit
Titulky 22
Řazení

Posíláme do 20 dní

Brožura Kostel sv. Alberta v Třinci je další publikací ediční řady Monumenta Bohemiae et Moraviae, jejímž hlavním cílem je představit zajímavé umělecké památky široké veřejnosti. Kostel sv. Alberta vytváří spolu s dalšími...

-5%
57 Kč

57 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 20 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Publikace je věnována v prvé řadě katolické obrazové kultuře v prostředí předbělohorské Prahy, nejvýznamnějším objednavatelům, umělcům a místům, pro něž byla malířská díla určena. Na obraz je v publikaci nahlíženo jako na médium, které...

-5%
209 Kč

209 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Městský veřejný prostor - jeho podoba, funkce, nové funkce i možná ohrožení je dnes tématem živých diskuzí jak odborné, tak široké veřejnosti. Je také tématem velmi komplexním, neboť městský veřejný prostor má vždy nějaký...

-5%
181 Kč

181 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

V roce 1945 se fotograf Josef Sudek (18961976) vydal do ulic Prahy, aby dokumentoval škody, které napáchala druhá světová válka. Vznikl tak soubor bezmála čtyř stovek snímků, které zachycují zraněnou městskou krajinu poškozené stavby...

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 20 dní

Publikaci tvoří soubor statí věnovaných uměleckým památkám oblasti bývalého Těšínského knížectví, fungujícího jako svébytný celek od konce 13. století až do roku 1920, kdy bylo rozděleno mezi Československo a Polsko. Texty...

-5%
295 Kč

295 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 20 dní

Přidat do

Zajatec kubismu

Tomáš Winter • Artefactum, 2008

Posíláme do 8 dní

Publikace přináší reprezentativní výběr kritik a recenzí výstav Emila Filly, které byly otištěny za jeho života v českých a moravských periodikách. První část je věnována ohlasům Fillových samostatných výstav, druhá uveřejňuje...

50 Kč

50 Kč

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Fotograf Jan Svoboda (1934–1990) vnímal sochy Zdeňka Palcra (1927–1996) jako autonomní výtvarný motiv. Fotografie těchto soch vznikaly v 60. – 80. letech 20. století primárně jako dokumentace sloužící sochaři, fotograf je však autorsky přetvořil v...

-5%
352 Kč

352 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do 20 dní

Kniha Artem ad vitam vychází u příležitosti významného životního výročí prof. PhDr. Ivo Hlobila, CSc., předního historika umění. Jeho působení je spjato především se dvěma institucemi: Ústavem dějin umění Akademie věd...

-5%
456 Kč

456 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 20 dní

Přidat do

Zámek Kačina

Artefactum, 2019

Na skladě, objednávejte ale rychle

Drobná publikace kapesního formátu je určena především pro návštěvníky pozoruhodného klasicistního zámku Kačina na Kutnohorsku. Vychází z podrobného stavebně historického průzkumu Luboše Lancingera, seznamuje čtenáře s...

-5%
57 Kč

57 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 8 dní

Renesanční letohrádek Hvězda patří k symbolům Prahy. Kolektiv badatelů pod vedením Ivana P. Muchky zdůrazňuje, že neobvyklá podoba i mimořádně umělecky kvalitní štuková výzdoba Hvězdy se vymyká českým či evropským loveckým...

-5%
637 Kč

637 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Vyprodané

Monografie mapující fenomén "rudolfínské alchymie" v širším kulturním a historickém kontextu.

2 465 Kč

2 465 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Mistři, tovaryši, učedníci a štolíři v Knize Staroměstského malířského cechu. Biografický slovník shrnuje dosavadní poznatky o osobách malířské profese Staroměstského malířského cechu a čerpá také z průzkumu dalších archivních fondů...

90 Kč

90 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace vychází k stejnojmenné výstavě konané při příležitosti oslav 700 let od narození Karla IV. v Emauzském klášteře (6. 5.–21. 11. 2016). Klášter Na Slovanech, dnes zvaný Emauzy, je jednou z nejvýznamnějších církevních fundací tohoto panovníka...

-5%
209 Kč

209 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Monografická práce je věnována Girolamu Savonarolovi (1452-1498), dominikánskému kazateli, který hluboce ovlivnil všechny stránky života Florencie na závěr quattrocenta, tohoto zázračného století, které zásadním způsobem formovalo evropskou kulturu...

373 Kč

373 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha je první publikací, která souhrnně a detailně mapuje sochařskou produkci italských mistrů v Čechách a na Moravě v časovém rozmezí konce 15. století - první třetiny 17. století.

370 Kč

370 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ústřední téma knihy představuje osobnost hraběte Jiřího Jana Jindřicha Buquoye a jeho aktivity na poli uměleckého mecenátu v Čechách v polovině 19. století, zejména s ohledem na jeho zájmy v oblasti krajinotvorby, architektury, sběratelství...

400 Kč

400 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

V nakladatelství Artefactum, v řadě Fontes historiae atrium vychází již pátý svazek Soupisů památek archeologických a místopisných v Království českém. Jedná se o svazek věnovaný památkám města Českého Krumlova. V letech...

-5%
466 Kč

466 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do 11 dní

Sborník Hans von Aachen in Context je sestavený z příspěvků mezinárodní konference, kterou uspořádalo Centrum pro výzkum umění a kultury doby Rudolfa II. na půdě Ústavu dějin umění AV ČR ve dnech 22.–25. září 2010...

-5%
656 Kč

656 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Vyprodané

Sborník z 5. a 6. zasedání mezinárodního fóra k problematice sepulkrálních památek obsahuje 32 příspěvků českých, slovenských, německých, rakouských, polských a maďarských autorů a svým časovým záběrem sahá od raného...

-5%
266 Kč

266 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Uměnímilovný císař Rudolf II. věnoval značnou pozornost i svým zahradám, jež byly většinou založeny jeho předchůdci; dosud však o nich bylo málo známo...

450 Kč

450 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Nejlepší knihy jsou takové, které člověku říkají, co už sám ví.“

George Orwell