Knihy
E-knihy

Občanské a rodinné právo

Zrušit
Titulky 49
Řazení

Posíláme do 8 dní

Čtvrtý svazek základní vysokoškolské učebnice obsahuje výklad dědického práva podle hlavy III části třetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Kniha navazuje na první tři svazky, které čtenáře provedly obecnou a rodinnou částí a obecným výkladem—-

-5%
314 Kč

314 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Brožura je určena pro přípravu k praktické části zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu. Obsahuje charakteristiku a popis zbraní nejčastěji používaných při zkoušce (pistole, revolvery, malorážky, brokovnice), střeliva pro tyto zbraně...

-5%
110 Kč

110 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Praktická příručka přináší komplexní informace o dani z nabytí nemovitých věcí, která byla přijata zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., jež s účinností k...

-5%
361 Kč

361 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Tato praktická studijní pomůcka poskytuje čtenáři přehled nejdůležitější judikatury občanského práva procesního za období od ledna 2014 do září 2015. Jednotlivé judikáty – ponejvíce Nejvyššího soudu, ale i Ústavního soudu...

-5%
314 Kč

314 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do 15 dní

Sousedské vztahy byly od nepaměti problémem, který často znesvářil celé rodiny, vedly k rozkolům končícím u soudu, kde se pro malichernost prosoudily celé grunty. V horších případech se spory dostaly i do oblasti trestní...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

V edici právo prakticky vychází čtvrté vydání publikace Rozvody, rozchody a zánik partnerství (dříve v edici právní rukověť). Publikace pojednává přehlednou a srozumitelnou formou o soužití muže a ženy, o rozvodech...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Praktikum obsahuje vzory podání a rozhodnutí, dále příklady petitů, plných mocí, žalob a různých podání k soudu, předvolání a dalších právních úkonů. Praktikum je rozděleno do tří částí: Nalézací řízení, exekuční řízení a konkurzní řízení.

-27%
276 Kč

276 Kč

Sleva 27%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Civilní proces (Casebook)

Klára Hamuľáková, Jana Petrov Křiváčková, Renáta Šínová a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer, 2019

Posíláme do 8 dní

Kniha představuje civilní právo v nové, v českých právních poměrech ojedinělé, podobě. Autorský kolektiv zde přináší výklad institutů a problematiky civilního řízení v kontextu s nejvýznamnějšími soudními rozhodnutími. Casebook je rozdělen do čtyř...

799 Kč

799 Kč

Posíláme do 8 dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Komentář obsahuje podrobný výklad nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví podle nového občanského zákoníku. Autor, který se problematikou...

-5%
361 Kč

361 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Po dvou desítiletích snah o rekonstrukci soukromého práva v novém společenském systému ČR a po více než desíti letech legislativních prací nabyl platnosti text nového občanského zákoníku. S jeho přijetím jsou spojeny nesporné výhody pro adresáty norem...

-23%
299 Kč

299 Kč

Sleva 23%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Třetí svazek vysokoškolské učebnice navazuje na první díl věnovaný obecné části nového českého občanského práva a oceněný jednak jako nejlepší právnická publikace, jednak jako nejlepší vysokoškolská učebnice roku 2013.

-5%
314 Kč

314 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Zákony IV obsahují právní předpisy pro oblast stavebního zákona, katastru nemovitosti, bydlení a požární ochrany, pozemkových úprav a souvisejících předpisů. Sborník obsahuje šest tematicky rozdělených kapitol...

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Kniha představuje přehlednou základní studijní pomůcku ke studiu občanského práva a zaměřuje se na jeho základní instituty. Může být využita i ve výuce dalších předmětů zabývajících se rodinným právem či základy obchodníh

-5%
446 Kč

446 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Kniha se podrobně zabývá vztahem mezi lékařem a pacientem z hlediska jejich vzájemných práv a povinností při poskytování zdravotní péče a zejména následky, které...

-5%
342 Kč

342 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do tří dní

Kniha přináší zejména podrobnější pohled na jedny z nejdůležitějších slev na dani z příjmů fyzických osob – na tzv. vyživovanou manželku (manžela) a na tzv. vyživované dítě. Tato první...

-27%
252 Kč

252 Kč

Sleva 27%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Vyprodané

Od 1. července 2009 nabude účinnosti významná tzv. souhrnná novela občanského soudního řádu...

950 Kč

950 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha pro všechny, kdo potřebují praktickou právní pomoc a radu. V přehledně uspořádané a každému srozumitelně sepsané publikaci najdete nejrůznější situace podrobně rozebrané z právního hlediska...

219 Kč

219 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Praktická příručka se zabývá právy a povinnostmi sousedů podle občanského zákoníku a nového stavebního zákona z roku 2006...

490 Kč

490 Kč

Vyprodané

Přidat do

Posíláme do tří dní

Tvorba práva je jednou zo špecifických foriem realizácie práva. Tá vyplýva z miery možnosti formálne presne, jednoducho a jednoznačne vyjadriť oprávnenia a povinnosti účastníkov právnych...

415 Kč

415 Kč

Posíláme do tří dní

Přidat do

Vyprodané

Obsahuje pohromadě nejpoužívanější smlouvy z oblasti obchodního i občanského práva. Ať už se jedná o objednávku či fakturu, kupní smlouvu, smlouvu o obchodním zastoupení, o zprostředkování, nájemní smlouvu, ale i kupní smlouvu, smlouvu o skladování...

55 Kč

55 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Vlastní univerzitou našeho života je sbírka knih.“

Thomas Carlyle