Knihy
E-knihy

Edice Stručný prehľad

Zrušit
Titulky 11
Řazení

Na skladě, objednávejte ale rychle

1. diel stručného prehľadu z dejepisu: od praveku, staroveku, stredoveku až po skončenie 30-ročnej vojny...

31 Kč

31 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Stručný prehľad zahŕňa hláskoslovie, rytmický zákon, vybrané slová, tvaroslovie, slovnú zásobu, spôsoby tvorenia slov, znamienka, slovné druhy ohybné a neohybné...

53 Kč

53 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Vyprodané

Stručný prehľad slovenskej gramatiky, slohu a základy slovenskej literatúry. Vhodná učebná pomôcka pre žiakov základných a stredných škôl...

31 Kč

31 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Prehľadná tabuľka periodickej sústavy chemických prvkov na dvoch stranách...

15 Kč

15 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Slovenčina - reč - veta - slabika - hláska - abeceda - slovo - slovné druhy. Všetko v prehľadnej tabuľke pre žiakov 1. stupňa základných škôl...

53 Kč

53 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Stručný prehľad z matematiky - 1. časť: čísla a obory čísla, číselné operácie, prvočísla, deliteľnosť, mocniny a odmocniny, percentá, uhol, lineárna rovnica a nerovnica, trojuholníky, obsahy a obvody útvarov, objemy a povrchy telies...

53 Kč

53 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Stručný prehľad z organickej chémie: uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov...

29 Kč

29 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Vybrané odvodené fyzikálne veličiny a ich jednotky...

29 Kč

29 Kč

Vyprodané

Přidat do

Literatúra

Publicom

Vyprodané

Stručný prehľad literatúry: poézia, próza, náučná literatúra a literatúra faktu (vedecko-populárna), dráma, literárne druhy a žánre, štylistika, metrika, kompozícia...

37 Kč

37 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Stručný prehľad základov angličtiny...

53 Kč

53 Kč

Vyprodané

Přidat do

Angličtina

Publicom

Vyprodané

Stručný prehľad anglickej gramatiky: Nouns, Pronouns, Verbs, Numerals, Conjunctions, Adverbs, Prepositions, Adjectives, Months, Days, Seasons,...

53 Kč

53 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Známkou dobré knihy je, že se tím více líbí, čím starší se člověk stává.“

Georg Christoph Lichtenberg