Takové maličkosti - Claire Keegan, Prostor, 2023
Zúžení výběru
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Další možnosti
Nespavost a jiné poruchy spánku

Kniha přináší kompletní přehled informací o spánkových poruchách. Vysvětluje, co jsou spánkové poruchy, jaké jsou jejich typy, příčiny, klinické projevy i způsoby a možnosti diagnostiky a komplexní léčby. Zdůrazňuje jejich...

 • 212 Kč
  Ihned ke stažení
 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané

Psychologie - Jarmila Kelnarová, Eva Matějková, Grada, 2014
Psychologie

Učebnice psychologie je zaměřená na požadavky tohoto předmětu kladené na studenty zdravotnických oborů. Podává teoretický výklad psychologie osobnosti, charakteristiky osobnosti a jejích vlastností. Po prostudování budou studenti schopni splnit...

 • 186 Kč
  Na skladě

Fyziologie - Jindřich Mourek, Grada, 2012
Fyziologie

Druhé vydání úspěšné učebnice Fyziologie přináší textové rozšíření. Byly přidány tabulky, přehledné obrázky a konečně i text s novými údaji...

 • Knihabrožovaná vazba
  254 Kč
  Na skladě
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  254 Kč
  Ihned ke stažení
 • Přečtenámírně opotřebovaná
  180 Kč
  Na skladě
Další formáty

Patologie pro střední zdravotnické školy - Jitka Janíková, Grada, 2017
Patologie pro střední zdravotnické školy

Učebnice je určena pro žáky středních škol v rámci přípravy na nelékařská povolání. Jedná se o stručný náhled na patologii jako obor včetně patologických procesů v těle, které jsou nutným vědním základem pro studium dalších lékařských i nelékařských...

 • Knihabrožovaná vazba
  237 Kč
  Do 22 dní
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  237 Kč
  Ihned ke stažení

Zátěž pečovatele - Radka Kurucová, Grada, 2016
Zátěž pečovatele

Ojedinělá publikace vyplňuje mezeru v odborné literatuře zaměřené na problematiku zátěže pečovatele v péči o chronicky nemocné a umírající. Autorka v knize komplexně sumarizuje teoretické poznatky, možnosti posouzení a diagnostiky zátěže pečovatelů...

 • 82 Kč
  Na skladě
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  169 Kč
  Ihned ke stažení

První pomoc II - Jarmila Kelnarová a kolektív, Grada, 2013
První pomoc II

Nové, přepracované vydání úspěšné dvoudílné učebnic první pomoci pro zdravotnické obory je doplněné o nejnovější poznatky v oboru. Druhý díl zpracovává témata: první pomoc při poranění hlavy, oka, páteře a míchy, hrudníku, břicha, pánve, končetin, při...

 • 175 Kč
  Na skladě
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  186 Kč
  Ihned ke stažení
 • Přečtenávýborný stav
  153 Kč
  Na skladě
Další formáty

Mikrobiologie - Jiří Schindler, Grada, 2014
Mikrobiologie

Druhé, doplněné a přepracované vydání učebnice pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství, vyšších odborných zdravotnických škol, přírodovědných oborů, pro žáky zdravotnických škol a gymnázií, asistenty hygienické služby, nutriční terapeuty..

 • Knihabrožovaná vazba
  252 Kč
  Na skladě
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  254 Kč
  Ihned ke stažení
 • Přečtenávýborný stav
  222 Kč
  Na skladě
Další formáty

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III - Renata Vytejčková a kolektív, Grada, 2015
Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III

Moderní učebnice ošetřovatelských postupů pro studenty oboru ošetřovatelství a všeobecného lékařství využívající dostupné informace z českých i zahraničních zdrojů. Je koncipována podle stěžejního předmětu studia Ošetřovatelství a svým pojetím bude...

 • 310 Kč
  Na skladě
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  314 Kč
  Ihned ke stažení

Ošetřovatelství I - Ilona Plevová a kolektív, Grada, 2018
Ošetřovatelství I

2. vydání české učebnice ošetřovatelství, kde jsou soustředěny všechny potřebné informace uceleně a v aktuálním znění. Na rozdíl od této knihy je většina knih o ošetřovatelství specifická svým zaměřením, tzn. věnují se pouze jedné nebo dvěma...

 • Knihabrožovaná vazba
  276 Kč
  Na skladě
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  280 Kč
  Ihned ke stažení

Klinická výživa a dietologie v kostce - Sangita Sharma, Grada, 2018
Klinická výživa a dietologie v kostce

Kniha obsahuje informace o složkách potravy a jejich účincích na lidský organismus a dále doporučení ke složení výživy v jednotlivých obdobích života – v prenatálním věku a těhotenství, kojeneckém, dětském, dospělém...

 • Knihabrožovaná vazba
  339 Kč
  Na skladě
Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II - Renata Vytejčková a kolektív, Grada, 2013
Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II

Moderní učebnice ošetřovatelských postupů pro studenty oboru ošetřovatelství a všeobecného lékařství je koncipována podle stěžejních požadavků předmětu ošetřovatelství. Po jejím prostudování získají studenti všechny potřebné znalosti a informace, které...

 • 265 Kč
  Na skladě
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  280 Kč
  Ihned ke stažení

Ošetřovatelství v chirurgii II - Lenka Slezáková a kol., Grada, 2010
 
Ošetřovatelství v chirurgii II - Lenka Slezáková, Grada, 2021
Ošetřovatelství v chirurgii II

Dlouho očekávaná učebnice ošetřovatelství zpracovávající chirurgickou problematiku se zaměřuje na ošetřování nemocného z pohledu sestry, s využitím ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází...

 • Knihabrožovaná vazba
  275 Kč
  Na skladě
 • 339 Kč
  Ihned ke stažení

Psychologie (1.díl) - Jarmila Kelnarová, Eva Matějková, Grada, 2010
Psychologie (1.díl)

Učebnice psychologie podává teoretický výklad obecné psychologie, seznamuje s metodologií, zabývá se vývojovou psychologii, základy pedagogiky a základy sociální psychologie...

 • Knihabrožovaná vazba
  223 Kč
  Na skladě
 • Přečtenávýborný stav
  188 Kč
  Na skladě

Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I - Renata Vytejčková, Petra Sedlářová, Vlasta Wirthová, Jana Holubová, Grada, 2011
Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I

Moderní učebnice ošetřovatelských postupů pro studenty oboru ošetřovatelství a všeobecného lékařství využívá dostupné informace z českých i zahraničních zdrojů...

 • Knihabrožovaná vazba
  223 Kč
  Na skladě

Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena - Barbora Drnková, Grada, 2019
Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena

Učebnice shrnuje základní poznatky z oborů mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena, což jsou odvětví vzájemně velmi provázaná. Vhodná je zejména pro studenty středních a vyšších zdravotnických škol, kde jsou často tyto obory spojovány do.....

 • Knihabrožovaná vazba
  169 Kč
  Na skladě
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  169 Kč
  Ihned ke stažení

Ošetřovatelství v psychiatrii - Tomáš Petr, Eva Marková a kolektiv, Grada, 2014
Ošetřovatelství v psychiatrii

Publikace přináší komplexní obraz o moderní psychiatrické ošetřovatelské péči. Cílem publikace je předat informace studentům oboru, vyučujícím a odborné veřejnosti o současných trendech v ošetřovatelské péči u nemocných v psychiatrii. Kniha přináší...

 • Knihabrožovaná vazba
  339 Kč
  Na skladě
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  339 Kč
  Ihned ke stažení

Ošetřovatelská péče v chirurgii - Eva Janíková, Renáta Zeleníková, Grada, 2013
Ošetřovatelská péče v chirurgii

Kniha zpracovává problematikou ošetřovatelské péče v chirurgii. Je rozdělena na obecnou a speciální část. V obecné části je v jednotlivých kapitolách nastíněn úvod do chirurgického ošetřovatelství, perioperační péče, péče o rány a zmíněna je také...

 • 333 Kč
  Na skladě
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  339 Kč
  Ihned ke stažení

Klinická propedeutika - Marie Nejedlá, Grada, 2015
Klinická propedeutika

Publikace je koncipována jako základní učebnice pro studenty ošetřovatelství, je však určena také všem sestrám v praxi. Naučí čtenáře základní techniky sběru anamnestických dat a fyzikálního vyšetření pacientů. Sestry budou schopné získat co nejvíce...

 • Knihabrožovaná vazba
  245 Kč
  Na skladě
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  254 Kč
  Ihned ke stažení

Ošetřovatelství II - Ilona Plevová, Grada, 2011
 
Ošetřovatelství II - Ilona Plevová, Grada, 2019
Ošetřovatelství II

Učebnice ošetřovatelství s ucelenými a aktuálními informace zahrnuje všechna témata, která jsou nutná ke zvládnutí studijních požadavků daného předmětu: komunikace, etika, člověk, jeho motivace a potřeby, paliativní péče, ...

 • Knihabrožovaná vazba
  212 Kč
  Na skladě
 • E-knihaPDFEPUBMOBI
  237 Kč
  Ihned ke stažení
 • Přečtenávýborný stav
  187 Kč
  Na skladě
Další formáty

Zásady edukace v ošetřovatelské praxi

Publikace seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a dovednostmi pro efektivní edukaci a na praktických ukázkách ilustruje možnosti a způsoby edukace - jedné ze základních povinností a každodenních profesionálních činností zdravotnických pracovníků, která..

 • 127 Kč
  Ihned ke stažení
 • Knihabrožovaná vazba
  Vyprodané


Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Nelze měnit velikost písma, formát je proto vhodný spíše pro větší obrazovky.

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

 • Pocketbook
 • Kindle
 • Smartphone nebo tablet s příslušnou aplikací
 • Počítač s příslušnou aplikací

Více informací v našich návodech

Přečtete na zařízeních:

Nepřečtete na zařízeních:

 • Kindle

Více informací v našich návodech

„Když člověk ponižuje, pak jen proto, že je sám nízký.“

Malý princ - Antoine de Saint-Exupéry, 2022
Malý princ
Antoine de Saint-Exupéry