Edice Poradca

Posíláme do šesti dní

Titul obsahuje úplné znenie nového Zákona o hospodárskej súťaži po ostatnej novele s komentárom s účinnosťou 1. 6. 2021. Fungujúca hospodárska súťaž povzbudzuje podnikateľov k tomu, aby zlepšili kvalitu výrobkov a služieb...

-5%
132 Kč

132 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Vzhľadom na dve podstatné novely zákona o miestnom poplatku za rozvoj prinášame komentár k tomuto zákonu. Výstavba nových domov a bytových domov v tomto období výrazne napreduje, čo predstavuje nielen pre mestá ale i obce zvýšené nároky a náklady...

-5%
132 Kč

132 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Vydavateľstvo Poradca vydáva komentár k Obchodnému zákon aj so všetkými zmenami, ktoré platia od roku 2019. Nakoľko už dlhšiu dobu nebol publikovaný komentár k Obchodnému zákonníku, ktorý je jedným z prameňov obchodného práva v Slovenskej republike...

-5%
264 Kč

264 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudne účinnosť 1. 1. 2021, sa zavádza ročné zúčtovanie poistného v sociálnom poistení pri rešpektovaní zásad a princípov...

-5%
264 Kč

264 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Ochrana spotrebiteľa vychádza zo samotného postavenia jednej zo zmluvných strán uzatvoreného kontraktu. Spotrebiteľ ako účastník zmluvného vzťahu vystupuje v pozícií neskúsenej osoby, ktorá pre svoju vlastnú...

-5%
132 Kč

132 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Zákon o dani z pridanej hodnoty má vo svojom znení niekoľko zmien. PORADCA Vám prináša zmeny v zákone v úplnom znení aj s komentárom renomovaných autorov...

139 Kč

139 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Od 1. januára 2018 platí novela zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorá má pre podnikateľa – zamestnávateľa miernejší dopad v rámci sankcii, ak došlo k oneskorenému ohláseniu vzniku pracovného pomeru zamestnanca...

-5%
132 Kč

132 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Ochrana osobných údajov - nový zákon s komentárom, Obecné zriadenie, Náhradné výživné, Miestne dane...

-5%
124 Kč

124 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Mesačník pre podnikateľskú oblasť v rubrike legislatíva obsahuje komentár k novému zákonu o posudzovaní zhody výrobkov, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu...

-5%
124 Kč

124 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení s komentárom – úplné znenie po novele, ktorá nadobúda účinnosť 1. 9. 2018, 1. 1. 2019 a 1. 1. 2020; •Kataster nehnuteľností – zmeny zákona; Daň z poistenie – nový zákon; Špeciálne daňové konania...

-5%
132 Kč

132 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Parlament začiatkom novembra schválil vládny návrh zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorý upravuje zákon o dani z pridanej hodnoty od 1.1.2021, resp. od 1.7.2021 pri niektorých novelizovaných ustanoveniach s odloženou účinnosťou...

-5%
132 Kč

132 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Od 1. 1. 2021 Finančné riaditeľstvo SR bude zverejňovať aktualizovaný zoznam daňových subjektov registrovaných pre daň z príjmov na svojom webovom sídle...

-5%
132 Kč

132 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Vydavateľstvo Poradca Vám prináša Daňový poriadok po novelách k 1. 1. 2020, 1. 10. 2020 a 1. 1. 2021 s komentárom úplného znenia zákona...

-5%
132 Kč

132 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Dňa 1. 11. 2018 nadobúda účinnosť ostatná novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá je dôležitá nielen pre samotných vlastníkov, ale i pre správcov bytových domov...

-5%
132 Kč

132 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Trestný zákon s komentárom – úplné znenie po novele, ktorá nadobúda účinnosť 1. 7. 2018. V rámci nového znenia skutkovej podstaty trestného činu terorizmu sa zavádza úplne nový koncept spočívajúci v definovaní cieľa...

-5%
249 Kč

249 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Témou publikácie je Zákon o službách zamestnanosti s komentárom po ostatných novelách. Keďže počas roka 2019 sa zákon o zamestnanosti opätovne menil niekoľko krát. K akým zmenám dochádza a ako zmeny ovplyvňujú zamestnávateľov...

-5%
132 Kč

132 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Nový zákon o zaručenej elektronickej fakturácii, ktorý Vám prinášame aj s komentárom má za cieľ zosúladiť proces elektronickej fakturácie verejných zákaziek na úroveň požadovanú Európskou úniou...

-5%
132 Kč

132 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Cieľom ostatnej novely živnostenského zákona, ktorú Vám prinášame s komentárom je všestranná podpora podnikateľského sektoru pomocou opatrení napomáhajúcich oživeniu ekonomiky v čase nasledujúcom po útlme spôsobenom pandémiou...

-5%
132 Kč

132 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Poradca 6-7/2018

Poradca s.r.o., 2018

Posíláme do šesti dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zákon o dani z príjmov po novele s komentárom, Daň Fo - daň PO, Vyberanie dane, platenie dane...

-5%
249 Kč

249 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Od januára 2021 nadobúda účinnosť rozsiahla novela zákona o dani z príjmov. Zaviedli sa ďalšie opatrenia v rámci boja s daňovými únikmi, aby fyzické osoby nevyvážali svoje príjmy do daňových rajov...

-5%
264 Kč

264 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

„K dobré knize je třeba dobrých čtenářů.“

Victor Hugo