Knihy
E-knihy

Edice Osobnosti filozofie

Zrušit
Titulky 17
Řazení

Davidson

Darrell Wheeler • Marenčin PT, 2004

Posíláme do pěti dní

V tejto knihe sú prístupným spôsobom vysvetlené východiská Davidsonovej filozofie a ich dôsledky pre riešenie štyroch základných filozofických problémov: problému vzťahu mysle a tela, pojmového relativizmu, radikálneho skepticizmu...

-5%
91 Kč

91 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Chomsky

Morton Winston • Marenčin PT, 2004

Vyprodané

NOAM CHOMSKY (1928), jazykovedec, filozof, kultúrny kritik a politický aktivista. Napísal viac ako sedemdesiat kníh a vyše tisíc článkov...

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Přidat do

Kant

Garrett Thomson • Marenčin PT, 2004

Vyprodané

Táto kniha bola napísaná pre kurzy dejín novovekej filozofie a pre kurzy špeciálne zamerané na Kantovo myslenie. Je písaná tak aby bola prístupná aj pre laikov, ktorí sa zaujímajú o Kanta.

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Přidat do

Foucault

Alison Brown • Marenčin PT, 2004

Vyprodané

Kniha ukazuje, čím toto autor oslovuje našu prítomnosť a ako nám pomáha pri formulovaní odpovedí na otázky, ktoré sa pokúšajú vyjadriť charakter našej doby v celej jej znepokojivej otvorenosti.

80 Kč

80 Kč

Vyprodané

Přidat do

Hegel

Alison Leight Brown • Marenčin PT, 2005

Vyprodané

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) je dnes všeobecne pokladaný za zavŕšiteľa vývoja klasického filozofického myslenia. Po jeho smrti sa už filozofi ani len nepokúsili uzavrieť celé poznanie sveta do jediného systému, založenému na viere v rozum...

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Přidat do

Sokrates

Hope May • Marenčin PT, 2006

Vyprodané

Sokrates (470 – 399 pred n. l.) patrí k najlegendárnejším a zároveň najenigmatickejším postavám západnej filozofie. Pokiaľ vieme na základe svedectiev jeho súčasníkov, sám nič nenapísal, ale preslávil sa rozhovormi, ktoré viedol so svojimi spoluobčanmi...

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Přidat do

Dennett

John Symons • Marenčin PT, 2004

Vyprodané

Počnúc Platónom si filozofi kladú otázku, ako je možné poznanie. Ako poznávame vonkajší svet objektov a udalostí? Ako poznávame vnútorný svet myšlienok, presvedčení, pocitov a nálad a ako tieto dva svety spolu súvisia?...

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Přidat do

Hobbes

Marshall Missner • Marenčin PT, 2004

Vyprodané

THOMAS HOBBES (1588 – 1679), anglický filozof, ktorého dielo výrazne ovplyvnilo celú európsku morálnu a politickú filozofiu...

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Přidat do

Locke

Garrett Thomson • Marenčin PT, 2004

Vyprodané

JOHNA LOCKA (1632 – 1704) možno označiť za duchovného otca novovekého empiricizmu...

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Přidat do

Gadamer

Patricia Altenbernd-Johnson • Marenčin PT, 2005

Vyprodané

Kniha oboznamuje so základnými myšlienkami Gadamerovej hermeneutiky a zaraďuje Gadamera do dejín moderného európskeho myslenia.

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Přidat do

Eco

Gary P. Radford • Marenčin PT, 2004

Vyprodané

EDÍCIA OSOBNOSTI FILOZOFIE je súbor krátkych monografií, ktoré sprostredkúvajú základné myšlienky a kontext tvorby najvýznamnejších filozofov od čias antiky až po súčasnosť...

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Přidat do

Akvinský

John Inglis • Marenčin PT, 2004

Vyprodané

Tomáš Akvinský (1225 - 1274), dominikánsky kňaz, filozof a teológ. Žil a tvoril v čase, keď prvé kontakty s Aristotelovým dielom v latinských prekladoch začínajú otriasať základmi tradičnej európskej vzdelanosti...

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Přidat do

Descartes

Garrett Thomson • Marenčin PT, 2004

Vyprodané

Táto kniha prináša stručný, precízny a zrozumiteľný prehľad najdôležitejších Descartových myšlienok...

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Přidat do

Platón

John E. Peterman • Marenčin PT, 2005

Vyprodané

Písať o Platónovi, ktorého ľudia čítajú a vykladajú už viac než dve tisícročia, nie je jednoduché. John E. Peterman zvládol túto výzvu bravúrne...

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Přidat do

Spinoza

Diane Steinberg • Marenčin PT, 2005

Vyprodané

EDÍCIA OSOBNOSTI FILOZOFIE je súbor krátkych monografií, ktoré sprostredkúvajú základné myšlienky a kontext tvorby najvýznamnejších filozofov od čias antiky až po súčasnosť...

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Přidat do

Habermas

Leslie A. Howe • Marenčin PT, 2005

Vyprodané

J. Habermas , jeden z najuniverzálnejších a najvplyvnejších filozofov dvadsiateho storočia. Svojím dielom ovplyvnil nielen súčasnú filozoifiu, ale aj sociálne vedy, politológiu, právo a ekonómiu.

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Přidat do

Derrida

Stephen Hahn • Marenčin PT, 2005

Vyprodané

Jacques Derrida (1930-2004) jeden z najvýznamnejších filozofov druhej polovice 20. storočia. Jeho teória dekonštrukcie ovplyvnila dve generácie filozofov, literárnych vedcov a politológov...

96 Kč

96 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Slova knih nás vždy vzruší, důležité však je, aby nás změnila. “

Konfucius