Knihy
E-knihy

Edice Najkrajšie diela slovenskej literatúry

Zrušit
Titulky 8

Jozef Mak

od 107 Kč

PDF
EPUB
MOBI
107 Kč

Okamžitě ke stažení

Vyprodané

E-kniha
PDF EPUB MOBI
107 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Výber z tvorby básnika a mysliteľa, jedného z najznámejších predstaviteľov slovenskej literatúry 20. storočia.

142 Kč

142 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Titul z edície Najkrajšie diela slovenskej literatúry.

172 Kč

172 Kč

Vyprodané

Přidat do

Živý bič

Milo Urban • Perfekt, 2003

Vyprodané

Ďalší titul z edície Najkrajšie diela slovenskej literatúry.

177 Kč

177 Kč

Vyprodané

Přidat do

Tvorivý pobyt

Peter Kováčik • Perfekt, 2000

Vyprodané

Próza o menej známej kapitole zo života spisovateľa Ľuda Ondrejova.

104 Kč

104 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Výber z prozaickej tvorby Boženy Slančíkovej Timravy Za koho ísť a iné prózy vychádza z dvojzväzkového súborného diela autorky, ktoré vydalo bratislavské vydavateľstvo Tatran roku 1975...

177 Kč

177 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tématika boja proti fašizmu, odhaľovanie jeho obludnosti je stále aktuálna, možno teraz ešte väčšmi, ako kedykoľvek predtým.

133 Kč

133 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Výber z prozaickej tvorby Martina Kukučína pod názvom Rysavá jalovica a iné prózy vychádza z vydania SVKL, ktoré vyšlo pod názvom Martin Kukučín: DIELO II a IV (1961, 1958), a z porovnania s ďalšími redakciami jeho diela...

177 Kč

177 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou nádobami ducha. “

Thomas Mann