Edice Monotematiky

Posíláme do tří dní

Podrobně rozebíráme problematiku podávání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období započaté v kalendářním roce 2020...

-5%
199 Kč

199 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Přidat do

Posíláme do týdne

Kniha obsahuje zrozumiteľný výklad platnej slovenskej legislatívy aktualizovaný k 1. 3. 2021, ktorý je doplnený desiatkami praktických príkladov, vzormi dokumentov a formulárov s ukážkami ich správneho vyplnenia...

-5%
400 Kč

400 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

100 otázok a odpovedí - Paušálne výdavky, Účtovníctvo

  • Kolektiv autorů
 • Poradca s.r.o., 2019

Posíláme do čtyř dní

Publikácia pokračuje v sérií otázok a odpovedí s témou paušálne výdavky a účtovníctvo. V obsahu nájdete prehľad, príklady a riešenia prípadov z praxe na uvedené témy...

-5%
270 Kč

270 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Publikácia ako praktická pomôcka obsahuje otázky a riešenia z praxe k účtovným prípadom z praxe účtovníka u podnikateľa, zamestnávateľa, audítora. Okrem účtovných postupov obsahuje aj krátky komentár k účtovaniu a použitiu správneho účtu...

-5%
218 Kč

218 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo, je povinná zostaviť z neho výstup za celé účtovné obdobie, je povinná zostaviť účtovnú závierku. Účtovná jednotka účtovnú závierku zostavuje ako riadnu účtovnú závierku...

-5%
138 Kč

138 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Vydavateľstvo PORADCA Vám prináša titul Účtovná závierka pre podnikateľov v JÚ a PÚ za rok 2020. Keďže povinnosť zostaviť účtovnú závierku, má každá účtovná jednotka, ktorá vedie účtovníctvo...

-5%
162 Kč

162 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, posíláme ihned

Daňové priznania FO,PO, rozpočtových a príspevkových organizáciách a ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2020, Vám odpovie aj na viaceré otázky týkajúce sa daňového priznania, typu daňového priznania...

-5%
235 Kč

235 Kč

Sleva 5%

Na skladě, posíláme ihned

Přidat do

Posíláme do týdne

Publikácia obsahuje prehľad odvodov poistného pre základné kategórie poistencov od 1. 1. 2021, povinnosti zamestnávateľa, vzory. Od 1. 1. 2021 sa opäť upravujú sumy poistného plateného do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne...

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Publikácia podrobne rozoberá všetky oblasti v pracovnoprávnom vzťahu zamestnávateľ - zamestnanec. Je užitočnou pomôckou, ako predchádzať chybám a omylom pri zamestnávaní. Podrobne rozoberá aktuálne zmeny v Zákonníku práce...

-5%
152 Kč

152 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Zložitá ekonomická situácia nás núti zamýšľať sa nad progresivnými postupmi oživenia ekonomiky i samotného rozbehnutia podnikateľských aktivít. Prvú kapitolu preto venujeme príkladom z oblastí obchodovania z pohľadu daní...

-5%
349 Kč

349 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Slovník z oblasti verejnej správy, rozpočtových pravidiel, školstva, obcí, neziskových organizácii. Obsahuje do 2 000 pojmov, s ktorými sa stretnete na úradoch či pri vybavovaní povolení a písomnosti na úradoch verejného sektora...

-5%
193 Kč

193 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Optimalizácia dane

od 207 Kč

Kniha 2020
Na skladě
-5 %
207 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha 2019
-5 %
270 Kč

Posíláme do 14 dní

Kniha
Na skladě
-5 %
207 Kč
-5 %
270 Kč

Posíláme do týdne

Publikácia obsahuje úplné znenia daňových, účtovných a mzdových zákonov po ostatných novelách k 1. 1. 2021. Obsahuje predovšetkým témy DPH, ZDP, ZP, účtovníctvo (postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva)...

-5%
262 Kč

262 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Občiansky zákonník – úplné znenie zákona s komentárom a judikatúrou - Nariadenie k Občianskemu zákonníku – úplné znenie - Ochrana spotrebiteľa – úplné znenie zákona po novelách - Vzory zmlúv – občianske záväzkové právo...

-5%
537 Kč

537 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Titul, ktorý každoročne vychádza vo vydavateľstve PORADCA Vám odpovie aj na tieto otázky: Aký typ daňového priznania podáva podnikateľ, občan, zamestnanec, nezisková organizácia....

-5%
207 Kč

207 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

V sérii názorných otázok, odpovedí publikácia rozoberá problematiku – podpory malých a stredných podnikov, znižovania administratívneho zaťaženia daňovníkov, zníženia administratívnej náročnosti pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti a iné...

-5%
270 Kč

270 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Titul od vydavateľstva PORADCA Vám prináša znenie Zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke po ostatnej novele. Zákon nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2020...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do týdne

Publikácia je členená do dvoch samostatných kapitol Verejné obstarávanie a Práca - Odmeňovanie. Súbor otázok v prvej kapitole je venovaný problematike podmienok verejného obstarávania, zmlúv i súhrnných správ...

-5%
270 Kč

270 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Praktická publikácia obsahuje úplné znenia trestno-právnych zákonov po novelách k 1.1.2021. Účinnosť noviel - január a august 2021. Publikáciu bola zostavená na žiadosť čitateľov, ako komplexné vydanie uvedených zákonov v jednej knihe...

-5%
193 Kč

193 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Odvody poistného od 1.1.2019

od 97 Kč

Kniha 2019
-5 %
97 Kč

Posíláme do čtyř dní

Kniha 2020
-5 %
107 Kč

Posíláme do čtyř dní

-5 %
97 Kč
-5 %
107 Kč

„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. “

Jan Amos Komenský