Edice Daňový špeciál

Daňový špeciál 3/2018

Poradca podnikateľa, 2018 • 3. díl série

Dodání může trvat více než tři týdny

Tretie vydanie Daňového špeciálu vám priblíži témy ako: prenos daňovej povinnosti zákona o DPH, rezervy a opravné položky v ZDP, rozhodovacia činnosť Súdneho...

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Daňový špeciál 1/2019

Poradca podnikateľa, 2019 • 1. díl série

Dodání může trvat více než tři týdny

Prvé vydanie Daňového špeciálu 2019 vám priblíži tieto témy - fakturácia v rozsudkoch ESD - spätná účinnosť opravy faktúry, daňový a účtovný pohľad na kryptomeny u...

-5%
367 Kč

367 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Daňový špeciál 3/2019

Poradca podnikateľa, 2019 • 3. díl série

Dodání může trvat více než tři týdny

V treťom vydaní publikácie sa dozviete podrobnejšie informácie k téme sprostredkovateľské provízie a jej atribútom - odmeny, zmluvné typy, transakcie, dane z príjmov, daň z pridanej hodnoty a iné...

-5%
367 Kč

367 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Daňový špeciál 1/2017

Poradca podnikateľa, 2016 • 1. díl série

Posíláme do šesti dní

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Čo nás čaká v oblasti daní v roku 2017, Uplatňovanie odpočtu výdavkov pri výskume a vývoji, Zdaňovanie plnení plynúcich poskytovateľom...

-5%
410 Kč

410 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Daňový špeciál 1/2021

Poradca podnikateľa, 2020 • 1. díl série

Dodání může trvat více než tři týdny

Prvé vydanie nového ročníka Daňového špeciálu predstavuj súhrn aktuálne diskutovaných tém - dodanie tovaru do EÚ a podmienky oslobodenia, rezervy verzus nevyfakturované dodávky, účtovanie zmenkových obchodov, transferové oceňovanie v...

-5%
498 Kč

498 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Daňový špeciál 4/2020

Poradca podnikateľa, 2020 • 4. díl série

Dodání může trvat více než tři týdny

Horúce letné vydanie Daňového špeciálu sumarizuje prehľad najaktuálnejších tém - Povinnosti overenia účtovnej závierky audítorom od 1. 1. 2021 a od 1. 1. 2022 - zmeny podľa podnikateľského „kilečka“, Novela Obchodného zákonníka...

-5%
422 Kč

422 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Daňový špeciál 2/2019

Poradca podnikateľa, 2019 • 2. díl série

Dodání může trvat více než tři týdny

Druhé vydanie Daňového špeciálu 2019 vám priblíži tieto témy - dodanie stavieb od roku 2019; zápočet daňovej licencie; skrátená dokumentácia transferového oceňovania; zodpovednosť štátu za škodu,...

-5%
367 Kč

367 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Daňový špeciál 4/2019

Poradca podnikateľa, 2019 • 4. díl série

Dodání může trvat více než tři týdny

Letné vydanie Daňového špeciálu opäť prináša zaujímavé témy ako odpočítanie daňovej straty v kontexte rozhodnutí Súdneho dvora EÚ, kde rozoberieme známe prípady z praxe...

-5%
367 Kč

367 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Daňový špeciál 1/2020

Poradca podnikateľa, 2019 • 1. díl série

Vyprodané

Prvé číslo pre rok 2020 vám ponúka opäť témy, ktoré sú veľmi žiadané. Napríklad téma odložená daň v individuálnej účtovnej závierke, kde vysvetlíme, kto je o odloženej dani povinný účtovať podľa slovenskej legislatívy, ako pr

-5%
422 Kč

422 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Daňový špeciál 1/2018

Poradca podnikateľa, 2017 • 1. díl série

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Zmena aplikácie ustanovenia o oslobodení od DPH pri službách súvisiacich s prepravou tovaru + test, Daňový a odvodový bonus - príležitosť...

377 Kč

377 Kč

Vyprodané

Přidat do

Daňový špeciál 2/2018

Poradca podnikateľa, 2018 • 2. díl série

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Príjem z držby cenných papierov, Účtovné prípady v skupine, transakcie so závislými osobami, Daňový problém - know-how: kroková postupnosť riešenia...

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Daňový špeciál 3/2017

Poradca podnikateľa, 2017 • 3. díl série

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Manažérske účtovníctvo II. časť, DPH pri službách vzťahujúcich sa k nehnuteľnosti, Daňová supervízia z pohľadu firmy...

377 Kč

377 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Uvedené vydanie Daňového špeciálu sa zameriava na momentálne témy, medzi ktoré patrí vplyv pandémie na registračné povinnosti DPH. Kde na základe korona legislatívy boli okrem iných opatrení prijaté aj úpravy týkajúce sa prerušenia...

-5%
422 Kč

422 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Daňový špeciál 4/2018

Poradca podnikateľa, 2018 • 4. díl série

Vyprodané

V poradí štvrté vydanie Daňového špeciálu vám priblíži témy ako: intrakomunitárne dodávky v praxi, transferové oceňovanie v najnovšom rozhodnutí Súdneho dvora Európskej...

-5%
333 Kč

333 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Odpočet výdavkov na výskum a vývoj, Odpisovanie dlhodobého majetku a vplyv na výsledok hospodárenia, Zmeny v zahrnovaní príslušenstva...

432 Kč

432 Kč

Vyprodané

Přidat do

Daňový špeciál 4/2017

Poradca podnikateľa, 2017 • 4. díl série

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Povinnosti spoločnosti pri cezhraničnom poskytovaní služieb v rámci Českej republiky, Navrhované zmeny daňového poriadku od...

377 Kč

377 Kč

Vyprodané

Přidat do

Daňový špeciál 4/2016

Poradca podnikateľa, 2016 • 4. díl série

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Úprava základu dane z dôvodu podkapitalizácie, Elektronické schránky pre právnické osoby a ich dosah a účinok, Daň vyberaná zrážkou...

406 Kč

406 Kč

Vyprodané

Přidat do

Daňový špeciál 2/2017

Poradca podnikateľa, 2017 • 2. díl série

Vyprodané

Publikácia obsahuje nasledovné témy: Manažérske účtovníctvo I. časť, Poznatky, rady a chyby v manažérskom riadení, Zdaňovanie dividend od...

377 Kč

377 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky. “

Jean Cocteau