Edice Acta academica

Autorské právo v divadle

 • Akademie múzických umění, 2006

Vyprodané

První z řady edice akademických prací, věnovaná aplikaci autorského práva na užití autorských děl v divadelním představení a vším, co s tímto užitím souvisí. Práce je uvozena dvěma obecnými kapitolami, a to kapitolou "Několik pr?

134 Kč

134 Kč

Vyprodané


„Nejužitečnější jsou knihy, které nutí čtenáře k doplnění. “

Voltaire