Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 1
DVD FILM
DVD FILM

Vyprodané

Jeruzalem, niekoľko týždňov po smrti Krista na kríži. Mladý farizej Šavol uzavrie dohodu so svojím priateľom Rubenom, saducejským kňazom. Ich zámerom je zachrániť Izrael pred nebezpečenstvom v podobe Ježišových nasledovníkov...

446 Kč

446 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla. “

John Ruskin