Veronika Lukášová

Veronika Lukášová

Přísně tajné!


Veronika Lukášová

Sportem ku zdraví


Veronika Lukášová

Milý Ježíšku..


„Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi. “

anglické přísloví