Jsme tu pro vás jako vždy :-)
Více než 150 000 knih z naší nabídky doručujeme jako běžně.
Knihy
E-knihy

Veronika Lukášová

Všeobecný přehled part 2

Kniha profesora nejnovějších dějin na Sorbonně předkládá zasvěcený přehled historie našeho kontinentu a jeho národů, viděný pod zorným úhlem formování jednotné evropské identity. Autor kombinuje brilantní výklad civilizačního vývoje v Evropě se sledo...

237 Kč
Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

4.7

Další ze svazků edice Dějiny Evropy zachycuje dvě staletí, během nichž se dosavadní jednota křesťanské Evropy začala drolit. Denys Hay (1915-1994), dlouholetý profesor na univerzitě v Edinburghu a specialista na dějiny italské renesance...

426 Kč
Sleva 5%

Vyprodané

5
Jarmila Bednaříková

Hunové, Řím a Evropa

Jarmila Bednaříková

Hunové, Řím a Evropa

Příchodem Hunů do Evropy ve 2. polovině 4. století po Kr. vyvrcholilo tzv. velké stěhování národů...

358 Kč

Vyprodané

4.3

Vrcholný středověk, období od poloviny 12. do konce 13. století, znamená v dějinách Evropy éru vzestupu a rozkvětu, který v mnoha ohledech „nastartoval“ úspěch evropské civilizace a její cestu ke globální dominanci...

473 Kč
Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Další v řadě svazků mapujících dějiny Evropy poutavým způsobem přibližuje příběh století poznamenaného dvěma nejničivějšími válečnými konflikty v historii lidstva, dosud nebývalou sociální mobilitou i převratným vývojem vědy a techniky...

473 Kč
Sleva 5%

Posíláme do 15 dní

4
Gustav Adolf Lehmann

Starověké světy a nové říše 1200 př. Kr. až 600 po Kr.

Gustav Adolf Lehmann

Starověké světy a nové říše 1200 př. Kr. až 600 po Kr.

Druhý svazek šestidílné řady Dějin světa se soustřeďuje na dvě nejdůležitější oblasti vývoje ve starověku – Středomoří a Blízký východ, a čínskou civilizaci Dálného východu. Tato dvě centra světových dějin se vyvíjela do velké míry nezávisle, a jejich vli

598 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Marek Starý a a kolektiv autorů/autorek
Marek Starý a a kolektiv autorů/autorek

Kolektiv špičkových odborníků předkládá jedinečnou publikaci, která shrnuje vývoj daní a poplatků v českých zemích v kontextu s historií tohoto významného fenoménu ve světě...

300 Kč

Vyprodané

Peter Davidson

Od starověku po Evropskou Unii

Peter Davidson

Od starověku po Evropskou Unii

Jakého územního rozmachu dosáhl „král králů“? Které dynastie se zasloužily o rozkvět a pád „říše středu“? Jak vypadaly hranice „říše, nad níž slunce nezapadlo“? Proč „země, kde zítra znamená včera“ patří dnes minulosti?...

379 Kč
Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Kniha je doporučeným materiálem ke studiu českých dějin. Václav Makrlík se ve své knize Češi a Evropa pokusil publicistickou formou vyložit české politické dějiny z hlediska začleňování našeho národa do dobových evropských struktur...

185 Kč
Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

„Knihy mají své osudy a své životy. A hynou nezájmem čtenářů. Nikdo by nevyslovil pochybnosti o Odysseji, ale jen málokdo ji ještě čte.“

Miroslav Horníček