Cosmogonia: alegorické reprezentace „všeho“

od 150 Kč

Novinka
EPUB
MOBI
150 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

-5 %
237 Kč

Posíláme do tří dní

E-kniha
Novinka EPUB MOBI
150 Kč
-5 %
237 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

Vladimír Papoušek je dlouholetým pedagogem Jihočeské univerzity, kde přednáší dějiny české literatury. Absolvoval několik pobytů na Columbia University a New York University, soustavně publikuje doma i v zahraničí...

-5%
214 Kč

214 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Pohyb řeči a místa nespojitosti

od 149 Kč

Novinka
EPUB
MOBI
149 Kč

Okamžitě ke stažení
Jak číst e-knihy?

-5 %
284 Kč

Posíláme do šesti dní

E-kniha
Novinka EPUB MOBI
149 Kč
-5 %
284 Kč

Posíláme do šesti dní

Kniha Fenomén Zappa si klade za cíl prozkoumat a z různých perspektiv analyzovat specifický kulturní fenomén, který vznikl v Československu kolem osobnosti a tvorby amerického hudebníka Franka Zappy. Snaží se zachytit vznik tohoto fenoménu...

-5%
237 Kč

237 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Posíláme do šesti dní

Autor se v knize zabývá dílem Vladimíra Raffela, spisovatele-lékaře, který dal nakonec před literaturou definitivně přednost lékařskému povolání. Jeho dílo je ohraničeno lety 1927 a 1930 (nepočítáme-li povídkové a fejetonové...

-5%
189 Kč

189 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Posíláme do týdne

Horizonty. Život a dílo Zdeňka Němečka .

-5%
218 Kč

218 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do 10 dní

Zajímají vás alternativní dějiny české literatury? Tato kniha navazuje na Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech...

-5%
618 Kč

618 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do týdne

Esejistická kniha Žalmy z Petfieldu představuje život a dílo Egona Hostovského v širším kontextu dějinných událostí 20. století, jichž byl spisovatel svědkem i obětí...

-5%
246 Kč

246 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Dodání může trvat více než tři týdny

Tři autoři - VŠ učitelé a literární vědci - komentují trendy v literárněvědném myšlení ovládajícím druhou polovinu 20. století na Západě, a poskytují tak obraz pohybu, jaký se v tomto oboru udál...

-5%
245 Kč

245 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do šesti dní

Modernismus, ať už chápaný v jakékoliv periodizaci (dlouhé či kratší), nepochybně přinesl radikální proměnu obrazu světa, a to ve velmi rozdílných oborech lidské činnosti od výtvarného umění, architektury, přes literaturu...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Posíláme do šesti dní

Autor se v knize zabývá dílem Olgy Barényiové, česko-německé spisovatelky, která publikovala česky řadu děl v letech 1941 – 1945 a po svém odchodu do Rakouska pak několik kontroverzních protičeských románů...

-5%
218 Kč

218 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Posíláme do 10 dní

Maxwellův démon je koncipovaným souborem studií, které se zabývají zejména tématem reprezentace objektů a událostí v literárních textech, problematikou řečových aktů v literatuře a otázkou, zda literatura existuje jako specifický...

-5%
214 Kč

214 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do týdne

Soubor studií věnovaných třem českým literátům, kteří opustili českou domovinu v mezidobí 1938-48 a usadili se ve Spojených státech - E. Hostovský, Z. Němeček a M. Součková.

-5%
237 Kč

237 Kč

Sleva 5%

Posíláme do týdne

Posíláme do 10 dní

Třetí díl experimentální koncepce dějin české literatury. Období 1935-1947 přináší řadu proměn moderny, její konfrontaci s kataklyzmatickými historickými událostmi, s ideologií, s momenty, kdy svoboda kreace a myšlenky byla....

-5%
812 Kč

812 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Posíláme do tří dní

Cílem kolektivní monografie Pokušení neviditelného: Myšlení moderny není podat komplexní zprávu o veškerých hnutích mysli mezi modernisty, ale ukázat na vybraných případech proměny tohoto myšlení, jeho transformace či případný...

-5%
379 Kč

379 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Vyprodané

Studie obsažené v tomto svazku jsou výsledkem praktického doptávání po možnostech i limitech psaní literární historie, ke kterému byli oba autoři vedeni v posledních zhruba deseti letech, a to zčásti na sobě zcela nezávisle...

139 Kč

139 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Autoři se v tomto svazku pokouší představit literární dějiny netradičním způsobem. Jádrem jejich přístupu je pokus vyprávět příběhy literárních textů v jednotlivých letech sledované periody tak, aby vynikly jejich vzájemné vazby a střety...

590 Kč

590 Kč

Vyprodané


„Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem.“

Eda Kriseová