Transportbetón

 • Eurostav, 2010

Vyprodané

Publikácia Transportbetón, predstavuje komplexný pohľad na problematiku modernej technológie výroby a dopravy betónu. Prináša najnovšie poznatky z tejto oblasti, ktoré vhodne transformuje do praktickej roviny ich aplikácie priamo pri výrobe, doprave...

484 Kč

484 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou mrtvým materiálem, dokud v nás neožijí.“

Jiří Mahen