Posíláme do týdne

První ze základních cyklů pedagogických přednášek...

-5%
239 Kč

239 Kč

Sleva 5%
Posíláme do týdne
Na skladě, objednávejte ale rychle

Vánoční přednášky Rudolfa Steinera se vždy nesou ve zvláštním, slavnostním duchu. Tři z nich jsou zařazeny do této knížky. Rudolf Steiner v nich přibližuje význam vánočního stromku jako symbolu...

-5%
105 Kč

105 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Víra, láska a naděje jsou tři základní síly duše, které jí nikdy nelze vzít, a zároveň jsou potravou, bez které duše a po ní i tělo onemocní. Rudolf Steiner v předkládaném textu tyto síly přiřazuje k jednotlivým...

-5%
105 Kč

105 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Posíláme do týdne

Mysterijní dramata zaujímají v díle Rudolfa Steinera mimořádné postavení. Poznatky duchovní vědy, předkládané ve Steinerových spisech a přednáškách, jsou v mysterijních dramatech podány v koncentrované podobě, která čtenáři či diváku umožní jejich...

-5%
361 Kč

361 Kč

Sleva 5%
Posíláme do týdne
Na skladě, objednávejte ale rychle

Waldorfská pedagogika si u svého počátku vzala za úkol „výchovu ke svobodě“. V této knize se její zakladatel Rudolf Steiner zabývá jednotlivými sedmiletími ve vývoji dítěte. Každé z nich má svá specifika a klade zcela odlišné...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Rudolf Steiner se ve svých téměř sto let starých přednáškách dotýká aktuálních otázek dneška, kdy se celý svět potýká s neblahými následkem dosavadního vývoje. Jak říkal Goethe: „Kdo zapne špatně první knoflík, ten se již dobře nezapne“. Autor...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Posíláme do 14 dní

Rudolf Steiner v tomto přednáškovém cyklu přináší myšlenky, které se vymykají konvenčním pohledům na pojmy svobody a nutnosti, z kterých můžeme právě dnes nalézat poznání. Na pověsti o pražském orloji ilustruje dualitu a způsob...

-5%
217 Kč

217 Kč

Sleva 5%
Posíláme do 14 dní
Posíláme do tří dní

V knize se dozvíme velmi zajímavé informace o tom, jak náš sociální život souvisí se životem po smrti i se životem před naším zrozením. Jaký důvod má např. melancholický výraz tváře mnohých dětí, které se nyní rodí. Není....

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%
Posíláme do tří dní

Anthroposofické utváření společenství

 • Anthroposofická společnost, 2011
Dodání může trvat více než tři týdny

Deset přednášek konaných ve Stuttgartu a Dornachu mezi 23. lednem a 4. březnem 1923. Základ anthroposoficky orientované duchovní vědy tvoří díla napsaná a zveřejněna...

220 Kč

220 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny
Na skladě, objednávejte ale rychle

Východiskem anthroposofické cesty poznání je nejbdělejší duševní schopnost člověka, která ho v pravém smyslu slova činí člověkem myšlení. Člověk je běžně...

-5%
60 Kč

60 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle

Událost Kristova zjevení v éterném světě

 • Anthroposofická společnost, 2010
Dodání může trvat více než tři týdny

Šestnáct přednášek konaných mezi 25. lednem a 15. květnem 1910 v různých městech. Základ anthroposoficky orientované duchovní vědy tvoří díla napsaná a zveřejněna...

260 Kč

260 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny
Na skladě, objednávejte ale rychle

Teorie poznání Rudolfa Steinera je základní metodikou pravdivého poznávání vnějšího světa a individuálního jádra lidské bytosti. Není to teorie ve smyslu spekulativního výkladu reality, ale nezbytnou přípravou a výbavou kdaždému, kdo se nebojí...

-5%
219 Kč

219 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Společná kniha Rudolfa Steinera a Ity Wegmanové představuje zásadní dílo, jež nastiňuje hlavní perspektivy rozvoje medicíny, obohacené o anthroposofické vědomosti. Nejde o opozici vůči klasickému lékařství, nýbrž o takové...

-5%
220 Kč

220 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha je novým vydáním knihy vydané nakladatelstvím Fabula v roce 1998 a je rozšířené o vybrané části ze Steinerových přednášek, které téma konkrétně doplňují. Umělecké pojetí života a spektrum smrti odhaluje nové, významné a dosud nikdy neuveřejněné...

-5%
255 Kč

255 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Posíláme do tří dní

Autor v knize nabízí spoustu informací ohledně dalšího směřování vývoje lidstva. Jasně formuluje role Lucifera a Ahrimana a jejich impulsy vkládané do vývoje lidstva. Nadčasově charakterizuje asijskou i evropskou kultury, včetně role Krista ve vývoji...

-5%
228 Kč

228 Kč

Sleva 5%
Posíláme do tří dní
Na skladě, objednávejte ale rychle

Jak lidská řeč, tak i pláč a smích, tyto navýsost lidské projevy, jsou ve své podstatě velmi záhadné. Rudolf Steiner v předkládaných třech přednáškách vysvětluje jejich podstatu a vznik z hlediska duchovní vědy, neboť běžná...

-5%
105 Kč

105 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle

Kristus a duchovní svět

 • Anthroposofická společnost, 2021
Dodání může trvat více než tři týdny

Šest přednášek, které pronesl Rudolf Steiner v Lipsku na přelomu let 1913/1914. Vysvětluje v nich význam gnosticismu a legendy o Svatém Grálu v dějinách lidstva...

248 Kč

248 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny
Na skladě, objednávejte ale rychle

Ve třech přednáškách Rudolf Steiner podrobně vysvětluje rozdílné působení rostlinné, masité a mléčné stravy na jednotlivé články lidské bytosti, z hlediska duchovní vědy si všímá účinků kávy...

-5%
114 Kč

114 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle
Dodání může trvat více než tři týdny

Jak mohlo prosté děvče z Orléansu, zcela neznalé vojenského umění, stanout v čele francouzských vojsk a zvrátit průběh vleklé francouzsko-anglické války? Bez duchovní vědy, která ukazuje působení...

-5%
228 Kč

228 Kč

Sleva 5%
Dodání může trvat více než tři týdny
Na skladě, objednávejte ale rychle

Duševní kalendář je knihou citového sebepoznávání. V této knize si lidského ducha představujeme v situaci, ve které může vyciťovat v náladách ročních dob, týden po týdnu, v obrazech dojmů svůj vlastní duševní život...

-5%
190 Kč

190 Kč

Sleva 5%
Na skladě, objednávejte ale rychle

„Nepropadejte panice!“