Horní právo II

 • Montanex, 2005

Posíláme do pěti dní

Stanoviska k zákonu č. 44/1988/Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon) a k zákonu ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě...

-5%
249 Kč

249 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Horní právo

 • Montanex, 2005

Posíláme do pěti dní

Stanoviska státní báňské správy k jednotlivým ustanovením zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) a zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě...

-5%
399 Kč

399 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Druhý díl publikace navazuje na I. díl zejména z hlediska zákona o hornické činnosti a předpisů, které na základě jeho zmocnění vydal Český báňský úřad...

-5%
399 Kč

399 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Vyprodané

Ucelená studie současně platného horního práva. Rozebírá právní instituty - nerosty, ložisko, dobývací prostor, hornická činnost apod. a jejich vzájemné vztahy. Důležitá je část zabývající se popisem řízení, které horní zákon nařizuje...

400 Kč

400 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Pečlivě a přehledně zpracovaná historická kniha z pera našeho předního odborníka zachycuje vznik a vývoj hornictví u nás a jeho 750letý vliv na vývoj českých zemí...

300 Kč

300 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Přátelé jsou lidé, kteří si mohou půjčovat moje knihy a stavět na ně mokré sklenice.“

Robinson Jeffers