Posíláme do 12 dní

Autoři monografie si vytýčili dva základní cíle. Především charakterizovat právní prostředí zkoumaného období a zároveň poukázat na skutečnost, že právě tato doba je jak obecnými, tak právními historiky zcela opomíjena...

-5%
147 Kč

147 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Publikace se zabývá některými aspekty právně historického vývoje rodinného práva. Komparace hledá kořeny v základech římskoprávních, středověkých i novodobých. Cílem publikace bylo prokázat, že rodina jako společenský fenomén v našem prostředí prošla...

-5%
263 Kč

263 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Vyprodané

Kniha pojednává o historii sjednocování Evropy od nejstarších dob (antického římského impéria), přes středověké integrační představy, novodobé integrační pokusy až po poválečný integrační proces vyústěný ve vytvoření EU...

208 Kč

208 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Kniha pojednává o historii sjednocování Evropy od nejstarších dob (antického římského impéria), přes středověké integrační představy, novodobé integrační pokusy až po poválečný integrační proces vyústěný ve vytvoření EU...

257 Kč

257 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace pojednává o počátcích moderního státu a práva na území České republiky...

130 Kč

130 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Nikdy nepůjčuj knihy, protože nikdo ti je nikdy nevrátí. Jediné knihy v mé knihovně jsou ty, které mi půjčili jiní.“

Anatole France