Radovan Babic

„Knihy jsou němí učitelé.“

Aulus Gellius