Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 18
Zúžení výběru
+ další možnosti
Řazení
Počet titulů: 18
Seřadit podle:

Ester Skrytý Bůh a statečná židovská dívka

Petr Chalupa • Česká biblická společnost, 2017

Posíláme do tří dní

Český ekumenický komentář ke Starému zákonu vychází souběžně s novozákonní řadou. České veřejnosti se tak nabízí ucelená řada komentářů, které k jednotlivým biblickým knihám zpracovali současní domácí autoři...

-5%
188 Kč

188 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Druhá Samuelova (Lesk a bída královské moci)

Petr Chalupa • Česká biblická společnost, 2019

Posíláme do tří dní

Ze Saulova stínu vystupuje David jako vůdce oddílu nezávislých bojovníků. Velice mu ovšem záleží na tom, aby nebyl nijak spojován se Saulovou smrtí. Ve chvíli, kdy izraelský sever nemá vhodného kandidáta na krále, osvědčuje...

-5%
236 Kč

236 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Akce

Posíláme do 8 dní

Učebnice Putování po světadílech (Amerika, Afrika) seznámí žáky s dvěma kontinenty: Amerikou a Afrikou. Nejprve se v kapitole Člověk na Zemi žáci dozvědí informace o lidech, kteří na Zemi žijí, a o jejich činnosti.

83 Kč

83 Kč

Posíláme do 8 dní

Akce

Posíláme do 10 dní

Zeměpis pro základní školy včetně škol s výukou podle vzdělávacího programu občanská škola a nišří ročníky víceletých gymnázií...

99 Kč

99 Kč

Posíláme do 10 dní

Akce

Posíláme do tří dní

Pracovní sešit je nedílnou součástí práce s již vydanou učebnicí a spolu s ní tvoří závěrečnou část nové řady zeměpisů pro 6. – 9. ročník ZŠ. Obsahuje úkoly a náměty pro samostatnou práci a pro problémové a projektové...

79 Kč

79 Kč

Posíláme do tří dní

Akce

Posíláme do tří dní

Pracovní sešit z vlastivědy je doplňkem k učebnici vlastivědy pro 5. ročník ZŠ. Věnuje se třem tematickým okruhům ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas.

75 Kč

75 Kč

Posíláme do tří dní

Akce

Posíláme do tří dní

Učebnici Putování naší vlastí seznamuje žáky s naší vlastí, obyvatelstvem, hospodářstvím, zemědělstvím, průmyslem a službami. V druhé části učebnice jsou probírány jednotlivé kraje České republiky.

83 Kč

83 Kč

Posíláme do tří dní

Akce

Posíláme do tří dní

Orientačně seznamuje s polohou světadílů a oceánů a zaměřuje se blíže na Evropu jako kontinent. Na evropské státy, hlavní města střední Evropy a vede žáky k uvědomění si našeho evropanství. Titul byl aktualizován a rozšířen o...

51 Kč

51 Kč

Posíláme do tří dní

Akce

Posíláme do tří dní

Učebnice vlastivědy je jednou ze dvou učebnic vlastivědy pro 4. a 5. ročník. Věnuje se třem tematickým okruhům ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas. Učivo je zpracováno od...

125 Kč

125 Kč

Posíláme do tří dní

Akce

Posíláme do šesti dní

Čtvrtá část čtyřdílné řady pro 6. - 9. ročník. Čtyřdílná řada učebnic zeměpisu je určena pro 2. stupeň Z· a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií. V souladu s osnovami vzdělávacího programu Základní škola se...

99 Kč

99 Kč

Posíláme do šesti dní

Naše vlast

Petr Chalupa • Alter, 2019
Akce

Posíláme do tří dní

Rozvíjí zajímavou formou poznatky a zkušenosti žáků o místě, kde žijí, až k ucelené představě o naší vlasti - o její poloze, povrchu, vodstvu, životním prostředí, ČR jako demokratickém státu, počasí, zemědělství, průmyslu.

53 Kč

53 Kč

Posíláme do tří dní

Akce

Posíláme do šesti dní

Učebnice je poslední částí nové upravené řady zeměpisů pro 2. stupeň ZŠ, zbývající tři části včetně pracovních sešitů jsou již vydány ( Planeta Země, Zeměpis světadílů, Česká republika). Je věnována základům...

133 Kč

133 Kč

Posíláme do šesti dní

Posíláme do tří dní

Proč Izrael nezůstal u kmenového uspořádání? Muselo skutečně vzniknout království? První izraelský král Saul je rozporuplnou postavou. Znamená snad Boží vyvolení za krále nezrušitelnou kvalitu člověka, nebo ji může...

-5%
283 Kč

283 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Zeměpis pro 8. ročník (Evropa)

Dana Hübelová a Petr Chalupa • Nakladatelství Nová škola Brno, 2019
Akce

Posíláme do 8 dní

Učebnice Putování po světadílech (Evropa) seznamuje žáky s Evropou (s její přírodou, hospodářstvím, obyvatelstvem a Evropskou unií). Následně jsou probrány jednotlivé oblasti celé Evropy s jednotlivými státy.

83 Kč

83 Kč

Posíláme do 8 dní

Akce

Posíláme do tří dní

Provádí žáky jednotlivými regiony naší republiky (Praha, střední Čechy, východní Čechy, severní Čechy, jižní Čechy, západní Čechy, Českomoravská vrchovina, severní Morava, Brno, jižní Morava), učí je vnímat jejich...

56 Kč

56 Kč

Posíláme do tří dní

Zeměpis 9 pro základní školy - Česká republika

Petr Chalupa • SPN - pedagogické nakladatelství, 2015
Akce

Posíláme do šesti dní

Tato publikace je závěrečnou částí čtyřdílné ucelené řady učebnic zeměpisu pro 2. stupeň základních škol a případně pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Všechny učebnice vycházejí se...

139 Kč

139 Kč

Posíláme do šesti dní

Vyprodané

Tato publikace je druhou částí dvoudílného kompletu učebnic vlastivědy pro 4. a 5. ročník ZŠ. Pro každý ročník je určena jedna barevná učebnice a jeden pracovní sešit...

93 Kč

93 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Učebnice Lidé a hospodářství se zabývá socioekonomickou geografií a vším, co k ní patří. Žáci si pomocí této učebnice zopakují a prohloubí své znalosti z oblasti hospodářské činnosti člověka, politické geografie nebo globální

159 Kč

159 Kč

Vyprodané


„S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole. “

Jan Amos Komenský