Slovom žalmu k jubileu 1 - 3

 • Kňazský seminár sv. Františka Xaverského
MP3 na CD
Audiokniha (CD)
Audiokniha (CD)

Vyprodané

Kým nosnou témou všetkých ročníkov zostáva biblická Kniha Žalmov, nebiblický prednášajúci I. ročníka sa venovali cyrilometodskému dedičstvu zachovanému v chrámoch na Slovensku...

421 Kč

421 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky. “

Jean Cocteau