Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 12
Řazení

Posíláme do šesti dní

Kniha přináší jedinečná svědectví stovky studentských aktérů listopadové revoluce 1989, jejichž prostřednictvím zachycuje život v časech tzv. normalizace a v okamžicích pádu režimu. Po historickém a metodickém úvodu do problematiky a interpretaci...

-5%
845 Kč

845 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Příběhy (ne)obyčejných profesí

od 270 Kč

PDF
EPUB
MOBI
270 Kč

Okamžitě ke stažení

-5 %
409 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

E-kniha
PDF EPUB MOBI
270 Kč
-5 %
409 Kč

Posíláme do šesti dní

Studie mozaiky jsou jednotlivými kamínky, které spolu tvoří jen (ale je to pouze „jen“?) rám – okraj či hranici – „velkým dějinám“. Neodmítají ani nezpochybňují mainstreamový...

330 Kč

330 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do
Okamžitý download
PDF
E-kniha
E-kniha

Okamžitě ke stažení

Název publikace odkazuje na myšlenku amerického historika Michaela Frische, že orální historie je přístupem ke vnímání a pojímání minulosti, který se symbolicky nachází mezi „laickou“ individuální či kolektivní pamětí...

220 Kč

220 Kč

Okamžitě ke stažení

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Životopisná vyprávění v časosběrné perspektivě navazuje na projekt z konce devadesátých let Studenti v době pádu komunismu v Československu – biografické rozhovory. Stejně jako před dvaceti lety se věnuje studentským aktivistům z roku 1989 a díky...

-5%
1 140 Kč

1 140 Kč

Sleva 5%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Třetí strana trojúhelníku

od 220 Kč

Kniha Univerzita Karlova v Praze, 2015
320 Kč

Dodání může trvat více než tři týdny

E-kniha Karolinum, 2015
PDF
220 Kč

Okamžitě ke stažení

Kniha Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2012

Vyprodané

320 Kč
220 Kč

Vyprodané

Okamžitý download
PDF
EPUB
MOBI
E-kniha
E-kniha

Okamžitě ke stažení

Publikace Around the Globe. Rethinking Oral History with Its Protagonists přináší rozhovory s třinácti významnými osobnostmi, které se zabývají orální historií. Profesor Miroslav Vaněk formou interview zaznamenal nejen části...

160 Kč

160 Kč

Okamžitě ke stažení

Přidat do

Vyprodané

Kniha zachycuje jednak deset let historie setkávání a workshopů orálních historiků v Sovinci, jednak příspěvky, které z těchto setkání vzešly: v první části jsou to spíše texty historicko-metodologické, informativní, druhá část obsahuje studie...

230 Kč

230 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Dějiny přehrady nebyly dosud souhrnně obsáhleji popsány, v různých periodikách sice vyšlo bezpočet článků zmiňujících přehradu, většinou se však jednalo o dílčí zprávy a informace zabývající se určitým tématem nebo řešící její problematiku velmi rámcově.

349 Kč

349 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ať už je orální historie kvalitativní výzkumná metoda nebo specifický obor společenskovědního a humanitního bádání, jež se zabývá nedávnou minulostí, v každém případě se jedná o dynamicky se rozvíjející odvětví...

250 Kč

250 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace pracovníků a spolupracovníků Centra orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., se na základě analýzy a interpretace více než stovky rozhovorů s příslušníky dělnických profesí...

750 Kč

750 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace přináší poprvé pohled na rockovou hudbu z historické perspektivy (dosud převládaly spíše práce muzikologické a sociologické). Autor si všímá, jak populární hudba ovlivnila téměř tři generace československé společnosti...

495 Kč

495 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy nás mění, polepšují a vylepšují, pokud jsme polepšení schopni a pokud o ně stojíme.“

Miroslav Horníček