Dodání může trvat více než tři týdny

Objav a dostupnosť mnohých ďalších materiálov, predovšetkým kovov, zlepšili rôznorodosť a zložitosť výrobkov...

-5%
434 Kč

434 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 12 dní

Autori monografie poukazujú na systémový konflikt medzi životným prostredím a potrebami civilizácie a sústreďujú sa na kritické environmentálne oblasti priemyselnej výroby. Zameriavajú sa na konvenčné strojárske technológie (obrábanie,

-5%
639 Kč

639 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Recyklácia a recyklačné technológie II. (2.časť)

 • Technická univerzita v Košiciach, 2012

Posíláme do 12 dní

412 Kč

412 Kč

Posíláme do 12 dní

Posíláme do 12 dní

Celosvetovým problémom znečistenia povrchových vôd je eutrofizácia, čím sa rozumie nadmerný rast rastlín a rias vo vodách s vysokým obsahom živín, najmä dusíka a fosforu. Monografia sa zameriava na kvalitu vôd na Slovensku...

-5%
706 Kč

706 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Strojárske výrobky (produkty), výrobné technológie a výrobné procesy ich výroby, ale aj samotné výrobné útvary, v ktorých sa jednotlivé procesy realizujú mali by sa v súčasnosti vyznačovať maximálnou udržateľnosťou a šetrnosťou...

-5%
434 Kč

434 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 12 dní

Riešenie súčasných enviromentálnych prostriedkov je nie len otázkou technického riešenia, ktoré donedávna bolo vyvolané buď ako reakcia na vzniknutý enviromentálny problém alebo v rámci progresívnejšieho prístupu ako preventívny príst

743 Kč

743 Kč

Posíláme do 12 dní

Posíláme do 12 dní

266 Kč

266 Kč

Posíláme do 12 dní

Posíláme do 12 dní

-5%
385 Kč

385 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Posíláme do 12 dní

-5%
356 Kč

356 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Dodání může trvat více než tři týdny

Záujem o životné prostredie mnohé organizácie prejavujú aj dobrovoľne. Môže sa prejavovať napr. údržbou verejnej zelene, estetických prvkov vonkajšieho prostredia (sochy, fontány) alebo prvkov občianskej vybavenosti...

-5%
557 Kč

557 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Posíláme do 12 dní

-5%
225 Kč

225 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Recyklácia a recyklačné technológie II. (1.časť)

 • Technická univerzita v Košiciach, 2010

Posíláme do 12 dní

Skriptá majú za cieľ poskytnúť poslucháčom strojnícjych fakúlt v Slovenskej republike celkový obraz o možnostiach ekologického nakladania s materiálmi a odpadmi vznikajúcimi v technologických procesoch a procesoch spotreby...

316 Kč

316 Kč

Posíláme do 12 dní

Posíláme do 12 dní

Táto publikácia vznikla s podporou riešených projektov: KEGA 032 TUKE 4/2012 Nové formy výučby a zvyšovanie efektívnosti vzdelávania s podporou IKT pre potreby environmentálnych študijných programov a KEGA 049 TUKE -4/2012 Využitie výsledkov vedecko...

-5%
272 Kč

272 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Vyprodané

Vysokoškolská učebnica nadväzuje na autormi spracovanú učebnicu Základy enviromentalistiky. Rozsiahla časť učebnice je venovaná problematike znečisťovania životného prostredia ale i pracovného prostredia.

-5%
681 Kč

681 Kč

Sleva 5%

Vyprodané


„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem. “

Jan Amos Komenský