Nezmeškejte 100 Kč poukázku jako dárek k nákupu! Více info Nezmeškejte 100 Kč poukázku k nákupu! Více info
Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 20
Řazení

Na skladě, objednávejte ale rychle

Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované materie. Neklade si za cíl postihnout římské soukromé právo do všech detailů a již vůbec ne v jeho...

-5%
379 Kč

379 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Dotisk nového, podstatně přepracovaného a doplněného vydání úspěšné učebnice římského práva z roku 1995. Úvodní část podává úplný výklad o dějinách římského státního zřízení a o pramenech práva. Následuje podrobný rzobor práv soukromých, tj. práva ro...

-4%
470 Kč

470 Kč

Sleva 4%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Překlad učebnice práva východořímského císaře Iustiniana z počátku 6. století n. l. Učebnice, která byla používána až do 18. století, se věnuje především římskému soukromému právu, obsahuje také informace o trestním právu...

-5%
366 Kč

366 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Právnický stav a právnické profese v minulosti

Michal Skřejpek a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer, 2016

Posíláme do pěti dní

V názvu této knihy se hovoří o právnickém stavu a právnických profesích, tedy pojmech, které jsou alespoň zdánlivě neoddělitelně spjaty. Nebylo tomu tak ale vždy. V některých dobách sice...

651 Kč

651 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Současná situace v Evropě nás nutí se znovu zamyslet nad významem slov hranice, cizinec a integrace, a to jak ve smyslu státním či politickém, tak ve smyslu kulturním, jazykovém, náboženském a dalšími. Do jaké míry jsou tyto pojmy...

-5%
361 Kč

361 Kč

Sleva 5%

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Připravujeme,
k dispozici bude 30.9.2020

Třetí svazek ediční řady Fontes iuris romani, představující překlady základních pramenů římského práva do češtiny, nabízí vybrané tituly z 16. až 35. knihy zákoníku Digesta seu Pandectae císaře Iustiniana z roku 533 n. l. Čtenář zde nalezne především...

-15%
502 Kč

502 Kč

Sleva 15%

Připravujeme,
k dispozici bude 30.9.2020

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Prameny římského práva jsou v běžném povědomí spojovány s texty, které pochází od římských právníků. Jsou to přitom především díla vytvořená v období tzv. klasické právní vědy...

-5%
361 Kč

361 Kč

Sleva 5%

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Římské právo je obecně uznávaným historickým zdrojem moderních právních systémů. Mnohé normy dnešního práva - například o závěti, kupní smlouvě či vlastnictví - se od svých římských předchůdkyň často neliší po dvou tisíciletích ani slovíčkem...

-5%
372 Kč

372 Kč

Sleva 5%

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Vyprodané

Tato publikace nabízí přehlednou formou, v abecedním pořádku, přehled nejdůležitějších pojmů, termínů a obratů z římského práva. Základem je právní terminologie používaná v rámci všech oblastí římského soukromého práva (právo osob, věcná práva, závazky...

180 Kč

180 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Římské právo, především římské soukromé právo, tvoří dodnes základ evropské kontinentální právní kultury. Proniknutí do její podstaty by proto mělo patřit do základní výbavy každého současného právníka...

204 Kč

204 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Od prvního vydání však již uplynula relativně dlouhá doba a kromě drobných úprav, která další vydání přinášejí, dochází v této edici k některým podstatnějším změ-nám. První z nich se týká názvu tohoto výběru z římskoprávních textů.

415 Kč

415 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Tato skripta obsahují soupis nejdůležitějších údajů, které jsou spojeny s římským právem...

200 Kč

200 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Římské právo, především římské soukromé právo, tvoří dodnes základ evropské kontinentální právní kultury. Proniknutí do jeho podstaty by proto mělo patřit do...

260 Kč

260 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Předkládané soubory textů umožňují nahlédnout do bohatství římskoprávního dědictví. Rozděleny jsou do několika okruhů týkajících se jak otázek obecných (Interpretace, Prameny práva), tak i speciálních problémů...

90 Kč

90 Kč

Vyprodané

Přidat do

Případy z římského práva

Michal Skřejpek a a kolektiv autorů/autorek • Aleš Čeněk, 2010

Vyprodané

Sbírka případů z římského práva je souborem testů sloužících k procvičení látky z římského práva, a to zejména, aby se budoucí právníci naučili pracovat s texty obsahujícími právní informace...

167 Kč

167 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Publikace vycházející již v pátem, opět rozšířeném vydání obsahuje soubor příkladů, kterými jsou testováni studenti pražské právnické fakulty – jeho úspěšné zvládnutí je předpokladem pro složení státní zkoušky z římského práva...

205 Kč

205 Kč

Vyprodané

Přidat do

Právnický stav a právnické profese v minulosti

Michal Skřejpek a a kolektiv autorů/autorek • Havlíček Brain Team, 2007

Vyprodané

Tým špičkových odborníků z katedry dějin státu a práva Právnické fakulty UK v Praze zpracoval a v nakladatelství Havlíček Brain Team právě vydává publikaci Právnický stav a právnické profese v minulosti...

280 Kč

280 Kč

Vyprodané

Přidat do

419 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Předkládané soubory textů umožňují nahlédnout do bohatství římskoprávního dědictví. Rozděleny jsou do několika okruhů týkajících se jak otázek obecných (Interpretace, Prameny práva), tak i speciálních problémů (např. Ženy a manželství, Herci a kolóni...

159 Kč

159 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi. “

anglické přísloví