Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 1

Nebezpečné látky a ochrana pred požiarom

Marianna Tomašková • Technická univerzita v Košiciach, 2014

Posíláme do 14 dní

Pod pojmom nebezpečná látka sa chápe každá kvapalina, plyn alebo tuhá látka, ktorá predstavuje riziko pre zdravie, alebo bezpečnosť zamestnancov-možno ju nájsť takmer na všetkých pracoviskách...

261 Kč

261 Kč

Posíláme do 14 dní

Přidat do

„Literatura je literaturou, když ji člověk jistí svým životem.“

Eda Kriseová