Na skladě, objednávejte ale rychle

O vzťahu vedy a viery, o pod­state viery kresťanov; o zdraví i chorobe; o pomoci ľuďom na pomoc odkázaným a o iných dôležitých otázkach; + vyše 60 duchov­ných "mini" úvah ("kvapiek")...

64 Kč

64 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Na skladě, objednávejte ale rychle

Kniha sa skladá zo štyroch častí: I. NEVE­RECTVO a VIERA (o kres­ťan­skej viere i "viere" nevercov), II. VIERA a KRESŤAN­STVO (nie kaž­dý kto "ve­rí" je kresťanom; o ceste k vie­­re, zdo­lávaní pochybností a iných pre­kážok),...

78 Kč

78 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

„K dobré knize je třeba dobrých čtenářů.“

Victor Hugo