Nejpopulárnější knihy autora

Posíláme do šesti dní

Unikátní bohatá sbírka ruských lidových i umělých písní (175 písní) s širokým okruhem námětů zahrnující poslední dvě století (písňové texty jsou opatřeny...

329 Kč

329 Kč

Posíláme do šesti dní

Posíláme do tří dní

Pátý díl učebního souboru navazuje na předchozí čtyři díly. Zvyšuje se znovu náročnost, je zařazeno např. čtení a poslech s porozuměním delších textů, testování porozumění poslechu, náročnější aktivizující způsoby práce se slovní zásobou a rozvíjení...

-5%
332 Kč

332 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Pojechali 4

od 332 Kč

-5 %
332 Kč

Posíláme do tří dní

-5 %
332 Kč

Posíláme do tří dní

-5 %
332 Kč
-5 %
332 Kč

161 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

239 Kč

Sleva 4%

Posíláme do 14 dní

Posíláme do tří dní

Ediční řadu pěti učebních kompletů ruského jazyka Pojechali uzavírá šestý komplet Pojechali 6 určený pro 9. ročník základní školy a příslušný ročník víceletého gymnázia. Nový učební soubor důsledně uplatňuje osobní přístup k žákům a rozvíjí...

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Ediční řadu pěti učebních kompletů ruského jazyka Pojechali uzavírá šestý komplet Pojechali 6 určený pro 9. ročník základní školy a příslušný ročník víceletého gymnázia. Nový učební soubor důsledně uplatňuje osobní přístup k žákům a rozvíjí...

-5%
332 Kč

332 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Pátý díl učebního souboru navazuje na předchozí čtyři díly. Zvyšuje se znovu náročnost, je zařazeno např. čtení a poslech s porozuměním delších textů, testování porozumění poslechu, náročnější aktivizující způsoby práce

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Čítanka ruských textů pro začínající čtenáře mladšího a středního školního věku základní školy a nižších ročníků víceletých gymnázií vede žáky k práci s původními ruskými texty, které svým stupněm náročnosti odpovídají úrovni A1 podle Společného...

-5%
237 Kč

237 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Učební soubor Pojechali 1 je určen pro první etapu počátečního vyučování ruštině. První díl postihuje předazbukové a azbukové období a měl by být probrán přibližně během jednoho školního roku...

231 Kč

231 Kč

Posíláme do tří dní

Posíláme do 14 dní

Třetí díl učebního souboru je zaměřen na dosažení úrovně A2 (uživatel základů jazyka) podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výuka ruštiny je zde koncipována jako výuka druhého cizího jazyka na základní ško

-5%
219 Kč

219 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Posíláme do tří dní

Ediční řadu pěti učebních kompletů ruského jazyka Pojechali uzavírá šestý komplet Pojechali 6 určený pro 9. ročník základní školy a příslušný ročník víceletého gymnázia. Nový učební soubor důsledně uplatňuje osobní přístup k žákům a rozvíjí...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

237 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Posíláme do tří dní

Učebnice je součástí nové ediční řady šesti kompletů. Je doplněna zvukovými nahrávkami na CD a audiokazetě. Obsahuje netradiční prvky a spočívá v osvojování cizího jazyka pomocí her, pohádek, říkanek, písniček.

-5%
305 Kč

305 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Posíláme do 14 dní

Čtvrtý díl navazuje logicky na předchozí tři díly. Zvyšuje se náročnost, objevují se některé nové prvky, např. sestavit příběh podle obrázků a daných slov, kompenzační vyjadřování, dramatizace textů, čtení s porozuměním delších literárních textů aj.

-5%
180 Kč

180 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 14 dní

Posíláme do tří dní

Učebnice je součástí učebního souboru ruského jazyka. Jedná se o průřez učebním kompletem Pojechali 1 a Pojechali 2 a umožňuje tak pozdější začátek výuky ruštiny. Zkráceno je především předazbukové období a celá koncepce je přizpůsobena mentalitě...

-5%
305 Kč

305 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

332 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

219 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní

Akce

Posíláme do tří dní

Zařazení jazykových her do výuky přispěje k praktickému ovládnutí jazyka. Publikace je určena učitelům francouzštiny na základních, středních i jazykových školách...

-15%
212 Kč

212 Kč

Sleva 15%

Posíláme do tří dní

Posíláme do tří dní

Pátý díl učebního souboru navazuje na předchozí čtyři díly. Zvyšuje se znovu náročnost, je zařazeno např. čtení a poslech s porozuměním delších textů, testování porozumění poslechu, náročnější aktivizující způsoby práce se slovní zásobou a rozvíjení...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%

Posíláme do tří dní


„Jedni čtou, aby si zapamatovali, druzí proto, aby zapomněli. “

Heinrich Heine