K.L. Slater

„Spálené knihy osvítily svět.“

Ralph Waldo Emerson