Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 4

Policajná správa

Jozef Sobihard a a kolektiv autorů/autorek • Aleš Čeněk, 2013

Vyprodané

Publikácia sa venuje teoretickým otázkam policajného práva, právnemu postaveniu Policajného zboru, jeho úlohami, oprávneniami a povinnosťami policajtov, ako aj donucovacím prostriedkom, ktoré môžu pri výkone služby používať. Ďalej sa zaoberá výkonom...

280 Kč

280 Kč

Vyprodané

Přidat do

Správny poriadok - komentár

od 259 Kč

Kniha 2007

Vyprodané

Kniha 2009

Vyprodané

Kniha 2013

Vyprodané

Kniha 2004

Vyprodané

Kniha 2007

Vyprodané

Kniha 2009

Vyprodané

Kniha 2013

Vyprodané

Kniha 2004

Vyprodané

Správne právo - osobitná časť

Jozef Sobihard a a kolektiv autorů/autorek • Eurokódex, 2010

Vyprodané

Ucelený pohľad na vybrané časti hmotnoprávnej úpravy na jednotlivých úsekoch verejnej správy. Publikácia podáva výklad základných pojmov tejto problematiky a jednotlivých právnych inštitútov správneho práva...

513 Kč

513 Kč

Vyprodané

Přidat do

Správne právo - osobitná časť (2. vydanie)

Jozef Sobihard a a kolektiv autorů/autorek • Eurokódex, 2013

Vyprodané

Publikácia o osobitnej časti správneho práva obsahuje hmotnoprávnu úpravu problematiky na jednotlivých úsekoch verejnej správy. Systematicky je obsah jednotlivých kapitol upravený tak, že najskôr uvádza najdôležitejšie pramene právnej úpravy, ďalej...

653 Kč

653 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Četba dobré knihy je ustavičný dialog, při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá. “

André Maurois