Posíláme do 10 dní

Soubor studií vybraných z díla předního českého historika Eduarda Maura, jenž od roku 1962 působí na Filozofické fakultě UK a od roku 2003 zároveň na Univerzitě Pardubice, je důkazem o neobvyklém rozpětí jeho... Ve svém rozsá

-4%
411 Kč

411 Kč

Sleva 4%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do čtyř dní

Období evropských dějin mezi třicetiletou válkou a Francouzskou revolucí se vyznačovalo mimo jiné posílením centrální vlády na úkor samostatnosti jednotlivých regionů. Díky němu se začaly objevovat instituce, které dnes máme spojeny s moderním státem...

-5%
227 Kč

227 Kč

Sleva 5%

Posíláme do čtyř dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Dějiny významného šlechtického rodu Valdštejnů v 17. a 18. století nejsou jen dějinami ekonomickými či politickými, ale také dějinami přirozeného světa jedinců, kteří patřili k nejvyšší české aristokracii své doby...

-5%
371 Kč

371 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 10 dní

Přidat do

České barokní korunovace

 • Nakladatelství Lidové noviny, 2010

Vyprodané

Panovnické korunovace v době baroka patřily k nejvýznamnějším slavnostem, které tehdejší Čechy (a částečně i Morava) zažily. Nebyly ale pouhou okrasou ani zbytečným ceremoniálním momentem...

229 Kč

229 Kč

Vyprodané

Přidat do

Barokní Valdštejnové v Čechách (1640 - 1740)

 • Nakladatelství Lidové noviny, 2013

Vyprodané

Na aristokratickém rodu Valdštejnů lze pozorovat obecnější tendence vývoje raně novověkých Čech po Bílé hoře. Dynamicky se rozvíjející soubor jedinců spojených pod erbem se čtyřmi lvy ovlivňoval svou mocí svět kolem sebe: Valdštejnové vtiskli svou pečeť..

689 Kč

689 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy mají své osudy a své životy. A hynou nezájmem čtenářů. Nikdo by nevyslovil pochybnosti o Odysseji, ale jen málokdo ji ještě čte.“

Miroslav Horníček