Knihy
E-knihy

Jaroslav Miller

Zrušit
Titulky 6

Prameny urbánní historiografie do roku 1800 (Svazek I. - Morava)

Jaroslav Miller a a kolektiv autorů/autorek • Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

Posíláme do pěti dní

V kontextu české historické vědy zůstává městské dějepisectví dosud nejméně probádaným segmentem historiografie. Odborná publikace tak představuje...

288 Kč

288 Kč

Stíháme do Vánoc

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Český exil byl v Západní Austrálii vystaven velmi specifickým podmínkám, které byly dány jak ohromnou rozlohou tohoto australského státu, tak jeho odlehlostí, řídkým osídlením, málo rozvinutou infrastrukturou a v neposlední řadě i jistou xenofobií...

-5%
161 Kč

161 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Český exil v Austrálii ((1948-1989))

Jaroslav Miller • Nakladatelství Lidové noviny, 2017

Posíláme do pěti dní

Dějiny českého exilu v Austrálii jsou dosud nevyprávěným příběhem mnoha individuálních osudů i moderní kolektivní paměti Čechů. Austrálie se po druhé světové válce stala překvapivě zemí, která přijala největší počet....

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%
Stíháme do Vánoc

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Dodání může trvat více než tři týdny

Krátké období vlády českého krále Fridrich V. Falckého představuje nejen zlomový okamžik české minulosti, třicetileté války...

-5%
188 Kč

188 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Dodání může trvat více než tři týdny

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Populace raně novověkého města představuje v jistém smyslu reprezentativní vzorek dobové společnosti a její mentality. Uvnitř kulturně, sociálně, jazykově a konfesijně fragmentujícího se mikrosvěta se totiž odehrávala většina...

-5%
284 Kč

284 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 12 dní

Přidat do

Posíláme do 12 dní

Co způsobilo výbuch třicetileté války, nejničivějšího konfliktu předmoderní doby, který – podobně jako později napoleonské války – nasměroval Evropu do zcela nové etapy jejího vývoje? Tato otázka mobilizuje již celé generace historiků.

-5%
332 Kč

332 Kč

Sleva 5%
Nestíháme do Vánoc :(

Posíláme do 12 dní

Přidat do

„Kniha má schopnost dokazovat mi o člověku to, co nevidím, co o něm nevím.“

Maxim Gorkij