Posíláme do 11 dní

Kmitočtové filtry, generátory signálů a převodníky dat. Šestý díl Moderní učebnice elektroniky je věnován úvodu do problematiky konstrukce kmitočtových filtrů, generátorů signálů a převodníků dat...

-5%
390 Kč

390 Kč

Sleva 5%

Posíláme do 11 dní

Přidat do

Vyprodané

V první části jsou vysvětleny základní elektrické pojmy a vztahy - kniha se především zabývá hlavními metodami řešení elektrických obvodů. Jsou popsány důležité vlastnosti ideálních jednobranů a složených ideálních jednobranů...

506 Kč

506 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Čtvrtý díl učebnice se zabývá přechodovými jevy v lineárních obvodech, odvozuje kmitočtové charakteristiky hlavních typů RL, RC a RLC obvodů, aplikuje nabyté znalosti do oblasti pasivních filtrů, zesilovačů a napájecích zdrojů,...

385 Kč

385 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Ve třetím dílu učebnice jsou uvedeny základní prvky elektrooptických systémů. Je popsán princip generování světla, různé typy LED diod a laserových diod...

263 Kč

263 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Hlavním zaměřením pátého dílu učebnice je oblast operačních zesilovačů a jejich aplikací. Popisuje hlavní vlastnosti a pravidla pro používání operačních zesilovačů s napěťovou a s proudovou zpětnou vazbou, vysvětluje principy přístrojových zesilovačů...

385 Kč

385 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Druhý díl učebních textů je věnován popisu a částečně též aplikacím hlavních typů polovodičových prvků jako jsou různé typy diod, bipolární a unipolární tranzistory včetně mikrovlnných a výkonových, vícevrstvé spínací součástky. Popisuje též polovodičové

-5%
276 Kč

276 Kč

Sleva 5%

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou nádobami ducha. “

Thomas Mann