Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 18
Řazení

Posíláme do pěti dní

Tato publikace je součástí čtyřdílné řady učebnic geografie pro čtyřletá gymnázia a další typy SŠ, které mají ve svém učebním plánu vyučovací předmět geografie. Vychází z prvního vydání řady, avšak je zásadně graficky...

-14%
163 Kč

163 Kč

Sleva 14%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Pracovní sešit k Zeměpisu 1 je zaměřený na schopnost aplikovat a využít znalosti geografického popisu Země a krajiny, na práci s mapou, analýzu grafů ...

54 Kč

54 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Barevně odlišené glosy pro učitele v učitelské verzi Zeměpisu 2 obsahují metodické poznámky, náměty na zapojení regionálních prvků do výuky, odpovědi na kontrolní otázky, vysvětlivky, odkazy na mezipředmětové a meziročníkové...

130 Kč

130 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

První díl tematicky komponované řady učebnic zeměpisu obsahuje řadu témat úvodového charakteru, jejichž prostřednictví se žáci seznámení např. se základními pojmy geografie a kartografie, se Zemí jako planetou Sluneční soustavy...

99 Kč

99 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Barevně odlišené glosy pro učitele v učitelské verzi Zeměpisu 1 obsahují metodické poznámky, náměty na zapojení regionálních prvků do výuky, odpovědi na kontrolní otázky, vysvětlivky, odkazy na mezipředmětové a meziročníkové...

150 Kč

150 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Učebnice je druhou částí čtyřdílné řady nových zeměpisů pro 2. stupeň ZŠ, případně pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Vychází se schvalovací doložkou, vyhovuje požadavkům RVP...

137 Kč

137 Kč

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Posíláme do 14 dní

Tato publikace je první částí nové řady učebnic zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ, zpracovaných v souladu s doporučeními Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Vychází z osvědčené řady, kterou již autorský tým prof. Demka...

137 Kč

137 Kč

Posíláme do 14 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Druhý díl tematicky komponované řady učebnic zeměpisu je věnován Africe, Austrálii a Oceánii, Arktidě, Antarktidě a oceánům. Není zaměřen na pouhý polohopis, intenzivně se věnuje přírodním a společenským dějům, předkládá...

74 Kč

74 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Učivo je rozdělené na základní a rozšiřující, které poskytuje další informace, posiluje mezipředmětové vztahy a přináší náměty na diskuzi. Bohatý obrazový materiál pomáhá při výkladu učiva a při plnění úloh..

154 Kč

154 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Zeměpis 7: Zeměpis světadílů (Učebnice)

Jaromír Demek a Ivan Mališ • SPN - pedagogické nakladatelství, 2015

Na skladě, objednávejte ale rychle

Tato publikace je druhou částí čtyřdílné řady učebnic zeměpisu pro 2. stupeň základních škol a případně pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Všechny učebnice vycházejí se schvalovací doložkou MŠMT a každou z nich provází pracovní sešit pro praktické a a

154 Kč

154 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Učebnice je první částí čtyřdílné řady učebnic geografie pro čtyřletá gymnázia a další typy SŠ. Vychází v novém, upraveném a doplněném vydání. Věnuje se fyzické geografii.

-14%
163 Kč

163 Kč

Sleva 14%

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Posíláme do 10 dní

Pracovní sešit se doplňkem již vydané učebnice Zeměpis 8 - Lidé a hospodářství . Má s ní společnost schvalovací doložku. Jedná se o poslední část uvedelné řady zeměpisů pro ZŠ od 6. do 9. ročníku.

89 Kč

89 Kč

Posíláme do 10 dní

Přidat do

Posíláme do šesti dní

Pracovní sešit je praktickým a užitečným doplňkem první části ucelené řady učebnic zeměpisu pro výuku na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií. Obsahuje řadu aplikačních úkolů a cvičení, které mají...

89 Kč

89 Kč

Posíláme do šesti dní

Přidat do

Posíláme do pěti dní

Tento pracovní sešit je nedílnou součástí práce s novou učebnicí Zeměpis 7: Zeměpis světadílů. Obě publikace jsou zpracovány plně v souladu s požadavky a doporučeními RVP pro základní vzdělávání, mají jedno

79 Kč

79 Kč

Posíláme do pěti dní

Přidat do

Zeměpis 6 a 7: Zeměpis světadílů (Pracovní sešit)

Jaromír Demek • SPN - pedagogické nakladatelství, 2005

Vyprodané

Druhá část čtyřdílné řady pro 6. - 9. ročník. Čtyřdílná řada učebnic zeměpisu je určena pro 2. stupeň a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií. V souladu s osnovami vzdělávacího programu Základní škola se...

73 Kč

73 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

První část čtyřdílné řady pro 6. - 9. ročník. Čtyřdílná řada učebnic zeměpisu je určena pro 2. stupeň Z· a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií. V souladu s osnovami vzdělávacího programu Základní škola se jednot

73 Kč

73 Kč

Vyprodané

Přidat do

Geografie pro střední školy 1

Jaromír Demek • SPN - pedagogické nakladatelství, 2001

Vyprodané

Učebnice je první částí ucelené řady. Ucelená čtyřdílná řada učebnic je koncipována podle učebních osnov čtyřletých gymnázií. Uplatní se ale i na dalších typech škol, kde je geografie vyučovacím předmětem. Učebnice mají schvalovací doložku MŠMT ČR.

169 Kč

169 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Druhá část čtyřdílné řady pro 6. - 9. ročník. Čtyřdílná řada učebnic zeměpisu je určena pro 2. stupeň Z· a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií. V souladu s osnovami vzdělávacího programu Základní škola se jednotlivé učebnice věnují otázkám o...

99 Kč

99 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Knihy jsou nahromaděným pokladem světa, vhodným dědictvím pokolení a národů. “

Henry David Thoreau