Vyprodané

Monografia skúma otázku biologických a kultúrnych vplyvov z evolučného pohľadu ako dva druhy adaptácie. Jej cieľom je tiež určiť povahu ich vzájomného vzťahu.

191 Kč

191 Kč

Vyprodané

Přidat do

Vyprodané

Autori a autorky výskumne invenčnej a teoreticky provokujúcej monografie kriticky analyzujú reálne možnosti občanov zúčastňovať sa veľkej či malej politiky. Reprezentatívny výskum, ...

450 Kč

450 Kč

Vyprodané

Přidat do

Konštruovanie slovenskosti vo verejnom priestore

 • Kabinet výskumu sociálnej a biologickej komunikácie SAV, 2009

Vyprodané

Publikácia ponúka interdisciplinárny prístup k analýze problematiky slovenskej národnej identity v spoločenskom, politickom a ideologickom kontexte, teda v priestore, kde sa identita konštituuje, transformuje a strategicky používa...

242 Kč

242 Kč

Vyprodané

Přidat do

„Řekni mi, co čteš, a já ti povím, kdo jsi. “

anglické přísloví