Knihy
E-knihy
Zrušit
Titulky 9
Řazení
Počet titulů: 9
Seřadit podle:

Na skladě, objednávejte ale rychle

Prvé vydanie učebnice občianskeho procesného práva autorov Jána Mazáka, Petra Molnára a Martiny Jánošíkovej z Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach je učebným textom, ktorý prináša novú kvalitu niektorých teoretických poznatkov s osobitným zreteľom na....

435 Kč

435 Kč

Na skladě, objednávejte ale rychle

Posíláme do 12 dní

Štúdium občianskeho procesného práva je náročné na pochopenie podstaty predmetu, jeho jednotlivých inštitúcií a súvislostí vzťahujúcich sa na štádiá konania pred občianskoprávnymi súdmi a súdmi v správnom súdnictve. Z tohto dôvodu profesor Právnickej...

464 Kč

464 Kč

Posíláme do 12 dní

Základy práva Európskej únie 1

Ján Mazák a Martina Jánošíková • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2009

Vyprodané

Autori, Ján Mazák, generálny advokát Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a Martina Jánošíková, právna poradkyňa na tom istom Súde, pripravili prvý zväzok učebnice Základy práva Európskej únie...

157 Kč

157 Kč

Vyprodané

Exekučný poriadok

Ján Mazák • Wolters Kluwer (Iura Edition)

Vyprodané

Komentár k Exekučnému poriadku je systematickým a komplexným spracovaním normatívneho obsahu novej právnej úpravy exekúcií, ktorá bola do účinnosti zákona č. 233/1995 Z.z. upravená v Občianskom súdnom poriadku...

1 102 Kč

1 102 Kč

Vyprodané

Zabezpečovacie prostriedky v civilnom procese

Ján Mazák • Wolters Kluwer (Iura Edition), 1997

Vyprodané

Význam zabezpečovacích prostriedkov v civilnom procese po roku 1989 vzrástol. Týka sa to najmä predbežných opatrení v občianskom súdnom konaní.

338 Kč

338 Kč

Vyprodané

Základy občianskeho procesného práva

Ján Mazák • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2002

Vyprodané

Vysokoškolská učebnica je dielom docenta Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky Jána Mazáka...

639 Kč

639 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Lisabonská zmluva (Ústavný systém a súdna ochrana) je prvou po slovensky napísanou publikáciou venujúcou sa zmenám, ktoré táto zmluva priniesla so sebou od 1. decembra 2009 pre Európsku úniu, jej členské štáty a ich občanov...

446 Kč

446 Kč

Vyprodané

Základy občianskeho procesného práva

Ján Mazák a a kolektiv autorů/autorek • Wolters Kluwer (Iura Edition), 2009

Vyprodané

Publikácia Základy občianskeho procesného práva od profesora občianskeho práva a generálneho advokáta Súdneho dvora ES v Luxemburgu Jána Mazáka je učebným textom, je učebným textom, ktorý zohľadňuje viaceré významné skutočnosti...

1 041 Kč

1 041 Kč

Vyprodané

Vyprodané

Zostavovatelia a autori tejto publikácie, Ján Mazák, generálny advokát Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v Luxemburgu a Martina Jánošíková, ...

522 Kč

522 Kč

Vyprodané


„Knihy je třeba číst s takovou rozvahou a opatrností, s jakou byly napsány. “

Johann Gottfried Von Herder